O razstavi / About Ehxibition
Avtorji / Artists
Kustosi / Curators
Sponzorji / Sponsors
PressKustosi / Curators

Dušan Dovč
Rojen 1973, absolvent slovenskega jezika in primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od leta 1997 sodeluje z revijo za kulturo Emzin.

Born 1973, student of the final year of Slovene Language and Comparative Literature student at the Faculty of Arts in Ljubljana. Since 1997 he has been cooperating with art's magazine Emzin.


Jasna Jakšić
Rojena 1976 v Slavonskem Brodu. Osnovno šolo in gimnazijo zaključi v Zagrebu, kjer se l. 1994 tudi vpiše na Filozofsko fakulteto. V šolskem letu 1995/96 obiskuje Universita per stranieri v Perugi.
Zaključi študij umetnostne zgodovine ter italijanskega jezika in književnosti, 16. 10. 2001 diplomira s temo 'Teorija vizualne poezije v italijanski neoavantgardi' pri prof. Mladenu Machiedi. Trenutno obiskuje tečaj za kustose in občasno prevaja.

Born 1976 in Slavonski Brod, Croatia. After finishing her primary and secondary school in Zagreb she graduates from the Faculty of Arts - art history and italian languge writing her diploma, 'The Theory of Visual Poetry in Italian Neoavantgard' with her mentor prof. Mladen Machiedi. In 1995/96 she attends the Universita per stranieri in Perugia.


Jani Pirnat
Absolvent umetnostne zgodovine na ljubljanski Filozofski Fakulteti. Kot študent fizikalec specializiran za postavljanje razstav in scen: Moderna galerija Ljubljana; U3 (2000), Ulf Rollof (Jelka projekt 1995), Gustav Gnamuš (2000), Fran Kraševec (1995), Scene: Festival Ljubljana Križanke npr. (Tango d'Amor, 2001).
Občasno zaposlen tudi kot vodič po razstavah in galerijah, (mdr. Leonardo da Vinci, 2000, Andy Warhol, 2001).
V okviru tečaja Scca po naročilu Tadeja Pogačarja izpeljal izvedbo fotografske razstave Viktorja Rebernaka 'Prosojni Miti' v galeriji P74 leta 2001.
Prijavljen na Zavodu za zaposlovanje.

Being student of the final year of Art History at the Faculty of Arts in Ljubljana, he specialized as tehnical assistant installing exibitions and scenographies: Modern Gallery Ljubljana; U3 (2000), Ulf Rollof (Fir Tree Project, 1995), Gustav Gnamuš (2000), Fran Kraševec (1995). Scenes: Summer Festival Križanke Ljubljana (Tango d,Amor, 2001). Occasionaly he works as a guide in galleries and museums (Leonardo da Vinci, 2000, Andy Warhol, 2001)
During the course for curators, organized by SCCA Ljubljana and on request of Tadej Pogačar he carried out the photography exibition Tansparent Miths of Viktor Rebernak in Galery P74, Ljubljana 2001.
Registrated as unemployed.


Anton Starc
Diplomiral iz primerjalne književnosti in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Med leti 1999 in 2001 sodeloval kot zunanji sodelavec kustodiata muzejske pedagogike Narodnega muzeja Slovenije.
Trenutno poučuje na Srednji šoli Črnomelj zgodovino umetnosti in dela kot kustos v Belokranjskem muzeju Metlika.

Graduated from the Faculty of Arts in Ljubljana, comperative literature and history of art. Between 1999 and 2001 he was working in National Museum pedagogical curatorial department. At the moment he is teaching art history at the grammar school in Črnomelj and working as curator in Belokranjski muzej, Metlika.


Maša Tomadini
Diplomirala iz umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Vidmu (Italija). V obdobju 1993-96 je sodelovala pri različnih projektih filmskega zamejskega društva Kinoatelje Gorica. Od leta 1999 aktivno ustvarja svojo življensko alter-podobo v Ljubljani.


Graduated from the Faculty of Arts, art history in Videm, Italy. Between 1993 - 1996 she took part in several projects of foreign film association Kinoatelje, Gorica. Since 1999 she has been creating her alternative image in Ljubljana.


Jadranka Veljič
Po študiju angleškega in francoskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani poučevala angleščino. Zaposlena kot stevardesa pri Adrii airways in ob delu vpisana na oddelku za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

After her studies of english and french literature at the Faculty of Arts in Ljubljana she teaches English at primary school in Ljubljana. Employed as a stewardess with Adria Airways, national airline of Slovenia and studying the history of art at the Faculty of Arts in Ljubljana.


Jaka Železnikar
Na Filozofski fakulteti v Ljubljani zaklučuje študij splošnega jezikoslovja in južnoslovanskih jezikov. Sodeloval je pri znanstvenem projektu FIDA in bil prvi urednik Mladine on-line. Predvsem za Mladino redno piše o sodobni, zlasti spletni umetnosti.
Kot avtor deluje večinoma znotraj polja spletne umetnosti, redno sodeluje na mednarodnih festivalih in razstavah sodobne umetnosti. Prizorišča vključujejo Moderno galerijo, Ljubljana in Institute of Contemporary Arts - ICA, London.
Več let že opravlja delo selektorja za spletno umetnost na festivalu Break21.
http://www.jaka.org
jaka@jaka.org

At the Faculty of Arts at Ljubljana University he is finishing his studies of general linguistics and south slavic languages. He was involved in a scientific project FIDA and was the first editor of online edition of Mladina (one of the major slovene independent political and life style magazine). He regularly writes for Mladina on net art and other topics of contemporary art.
As the author he is active mostly as net artist. He regularly participates on international festivals and exhibitions of contemporary art. The venues include Moderna galerija (Museum of Modern Art), Ljubljana and Institute of Contemporary Arts - ICA, London.
For last few years he is selector for net art at international art festival Break21.
http://www.jaka.org
jaka@jaka.org