Zakon o tujcih

Členi 13-22 Zakona o tujcih urejajo prebivanje tujcev v Sloveniji.

13. člen zakona pravi: "Če želi tujec na območju Republike Slovenije prebivati dlje, kot je to določeno s prejšnjim odstavkom, in je prišel zaradi šolanja, specializacije, zaposlitve, zdravljenja, opravljanja kakšne poklicne dejavnosti ali je sklenil zakonsko zvezo z državljanom Republike Slovenije, ima na območju države nepremično premoženje, uživa pravico, ki izvira iz dela v državi oziroma ima drug upravičen razlog, zaradi katerega bi bilo njegovo daljše prebivanje v državi potrebno, mora pri pristojnem organu pred pretekom časa, za katerega mu je dovoljeno prebivanje na podlagi listin iz prejšnjega odstavka, zaprositi za dovoljenje za začasno prebivanje."

Dovoljenje za začasno prebivanje lahko velja največ eno leto (15. člen); njegovo veljavnost je možno podaljšati.

Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda iz humanitarnih razlogov (18. člen), tudi če niso izpolnjeni pogoji iz 13. člena. V Veliki Britaniji so istospolnim partnerjim izdajali dovoljenja za bivanje prav "iz humanitarnih razlogov" dokler niso sprejeli posebnega zakona prav za tovrstne imigracije (glej še Pregled imigracijskih zakonov in prakse drugih držav: Velika Britanija in dokument o politiki notranjega ministrstva v zvezi z imigracijo istospolnih partnerjev na strežniku Stonewall Immigration Group).

Polno besedilo Zakona o tujcih je na voljo na strežniku www.sigov.si (kodna tabela Windows-1250 ali ISO-Latin-2).Vira: