detektivi svetlobe

The Lighting Detectives' workshop on Bali


V razvitih deželah sveta je oblikovanje svetlobe v urbanih sredinah izredno aktualna tema – na eni strani zaradi vizualnega doživetja, karakterja in estetike mesta, na drugi zaradi vprašanja varnosti, energetske varčnosti, svetlobne onesnaženosti … Problematiki namenjajo še zlasti veliko pozornost na Japonskem in v Skandinaviji, vse bolj pa je v ospredju po vsem prostoru Evropske unije. Kultura svetlobe mora postati del splošnega znanja in zavesti tudi pri nas.
S festivalom želimo vzbuditi tudi diskusijo o pomenu umetnosti v urbanem okolju oz. o vlogi, ki jo lahko ima umetnik v sooblikovanju ubranega okolja in s tem boljše kakovosti življenja. Umetniška dela so bila v obdobju socializma del javnih prostorov (hoteli, banke, šole, bolnišnice ...), v novi Sloveniji pa postajajo odvečna. Izbrisana so bila tudi zakonska določila v zvezi s tem. V ozaveščenih evropskih državah (npr. Švedska, Nemčija ...) so del gradnje/obnove javnega prostora tudi javnosti dostopna umetniška dela (t. i. public art). Še več: zanje se avtomatično namenja določen odstotek celotnega proračuna gradnje/obnove. Zato je umetnost del vsakdana, umetniki pa imajo možnost sooblikovanja okolja in ustvarjalnega preživetja.

Festival svetlobe nosi letos naslov Detektivi svetlobe, saj se osredotoča na mednarodno združenje Transnational Lighting Detectives, katerega člani aktivno sodelujejo pri izvedbi večplastnega festivalskega programa (razstave, predavanja, delavnica).

Vabljeni v KUD France Prešeren, Galerijo Kresijo in v Plečnikov podhod pri parku Zvezda!


strip core

Urnik

kolofon