DOBRO SHRANJENA INFORMACIJA OBSTANE.
Modri* svetujejo, naj se sporocilo širi v kar največ medijih in od ust do ust. 
Kurijeva sporočila so na varnem, zapakirana na razne nosilce in prosto dostopna. Če zmanjka elektrike (nočna mora za pramedijske umetnike!), še vedno lahko vzamemo v roke njegove romane. Ali pa se prepustimo plazu Kurijevih gostih besed.

POPULACIJI JE TREBA OPROSTITI, KER NE VE, KAJ DELA.
Kuri nam ljubkovalno pravi: "Preveč slepi, da bi videli." A po obdobju 'povzdigovanja prsta zoper človeško blaznost' nastopa zrelo obdobje čutnih razvajanj, praklasičnih trompe l'oeilov in domišljenih iluzionističnih trikov. Zemeljska populacija prehaja iz brezbrižnih opazovalcev v radovedne opazovance in nazaj. Tudi mi smo se zazankali ...

VSE IMA SVOJE SPOROČILO, NIČ NI NAKLJUČNO.
Sneg, smeti in druge (ponarejene) motnje? "Raje slabši format in več svobode!" meni Kuri, ki prisega na občanu dostopne tehnologije in naprave. Medij je sporočilo, jasno. Kaj pa mikro zakuska v galeriji? Previdno! Tudi brezplačen prigrizek ima svojo ceno.


. WELL PRESERVED INFORMATION IS ETERNAL.
Wise men* advise us to spread the message in all available media and as well as mouth to mouth.
Kuri's freely accessible messages are safely stored on various types of  media. If there's an electricity blackout (a nightmare for every primal media artist!),  we can still read his novels. Or let ourselves be taken by the avalanche of Kuri's dense wordage.

WE MUST FORGIVE THE PEOPLE FOR THEY DO NOT KNOW WHAT THEY'RE DOING. 
Kuri speaks to us fondly: "Too blind to see." After an era of 'wagging a finger at human insanity' comes a mature era of sensual pampering,  primally classical trompe l'oeils and ingenious optical illusions. People transform from indifferent observers into curious subjects and Back. Our lives have become tangled up  as well ...

EVERYTHING HAS A MESSAGE, NOTHING IS CONCIDENTAL.
What about static noise and other (fake) disturbances? "I'd rather have a weaker format and more freedom!", says Kuri, who swears by technologies and appliances accessible to all citizens. The medium is the message, of course. What about those snacks in the gallery? Be careful! Even a  free snack has its price.


>>> home
>>>