videofilmi / video films

Videofilmi in inštalacije, ki jih podpisujem z imenom Media Teror, predstavljajo kritično neodvisno produkcijo. Media Terror Vision ni le pasivna ekranizacija videoslike, ki nudi čisti užitek potrošniške družbe, ampak je imaginaren teror, ki pri gledalcu lahko doseže reverzibilen učinek.3

For videos and installations I use the name Media Terror. They represent critical independent production. Media Terror Vision is more than just a passive screening of video signal offering pure pleasure to consumer society. It is also imaginary terror which can achieve reverse effect with the viewers.3HOME

too blind to see

media terror Vse ima svoje sporočilo, nič ni naključno.


Everything has a message, nothing is coincidental.

download videos (318 mb)
3. Rok Sieberer - Kuri, Ljubljana, 2002;