videofilmi / video films

Psy, hladna odtujenost medčloveških odnosov. Ko je človek zminimaliziran na istovetnost z živalmi, ki poskušajo obstati. Ostala sta samo čas in upanje, skrito v dlani melanholije.

psy

Psy, a cold estrangement of human relations. When a man is minimized to the animal level, trying to survive. What remains is time and hope, hidden in the palm of melancholy.

dobrodosli / welcomePSY, Vhs, Media Teror, Ljubljana, 2003, 8’

dobrodosli / welcome