videoinstalacije / video installations HOME >>>>
OPAZOVALEC - OPAZOVANEC / THE OBSERVER - OBSERVED, Galerija ŠKUC, 20. April 2005

Avtor z instalacijo Opazovalec - Opazovanec nadaljuje svojo ustvarjalno raziskovanje na podrocju videoinstalacij. Tokrat raziskuje odnos obiskovalca do razmerja med subjektom in objektom, opazovalcem in opazovancem. Videoinstalacija Opazovalec - Opazovanec je prostor virtualne komore. Obiskovalci se z vstopom v komoro iz subjektov, ki opazujejo, preobrazijo v objekte, opazovance.


With the Observer - Observed installation, author continues his productive explorations in the field of video installations.
This time, he explores what the visitor feels about relation between subject and object, the observer and the observed. Video installation Observer - Observed is a space of virtual chamber. By entering the chamber, visitors get transformed from observing subjects into objects, the observed.


shema


shema