Pojoci grad

avtorji


Prestol
topotalke


Helikopter
zvizgac
Pojoči grad, priročnik za gradnjo izvirnih instrumentov v stripu, je za vse, ki imajo radi pravljice, strip in glasbo. V njem se besede prepletajo s podobami in z zvoki nenavadnih glasbil.

Prvi del je ilustrirana pravljica in drugi del strip. Oba govorita o kralju, ki je hotel postati podoben slavcu in si je zato zgradil pojoči grad iz glasbenih instrumentov. Med branjem otroci spoznajo številna izvirna glasbila, ki so videti pravljična, plod domišljije avtorjev, a prav zares tudi obstajajo1. Predstavljena so s pomočjo ilustracije in s sličicami v sekvencah, tj. stripom, kar jeneprimerno bolj vznemirljivo od suhoparne in medle učbeniške didaktike.

Razbiranje živahnih podob otroke bogati ter spodbuja njihovo radovednost in domišljijo. Takolahko intenzivneje vstopijo v širni in pisani svet zvoka in glasbil. Preplet besede in slike ter povezovanje podob v zgodbe omogoča malemu (in seveda tudi velikemu) bralcu branje v več slojih, kar ga vodi h globljemu dojemanju vsebin. Z njimi si zapomni bistveno več, hkrati pa krepi lastno ustvarjalnost in razvija občutek za  estetiko, za lepo.

Če se bralcu zgodi, da zgodba in podobe v njegovi domišljiji zazvenijo, lahko vstopi v tretji del knjižice. V njem najde navodila za izdelavo podobnih (vendar preprostejših) glasbil, kot so tista, o katerih je bral v pravljici.
Navodila za izdelavo izvirnih instrumentov so namenjena predvsem odraslim, ki delajo z otroki – staršem, učiteljem in vzgojiteljem. Glede na zahtevnost izdelave, ki je vsakokrat označena s številko od 1 (najlažja izdelava) do 5 (najtežja izdelava), lahko izbiramo instrumente, primerne za otroke različnih starosti. Že mlajši otroci bodo zmogli izdelati zahtevna glasbila, če jim bodoodrasli pomagali v enem ali dveh korakih navodil (npr. pri rezanju z žago ali vrtanju z električnim vrtalnikom). V šolah lahko z oblikovanjem in izdelovanjem izvirnih instrumentov koristno dopolnimo pouk, saj spodbujamo razvoj otrokove ustvarjalnosti, tehnične spretnosti in izobraževanja na različnih področjih umetnosti in znanosti. Glasba in raziskovanje zvokov se skozi medpredmetno povezovanje lahko prelevita v celovito ustvarjanje in doživljanje, ki sega na področja likovne umetnosti, fizike in matematike, tehničnega pouka ter kulturne in okoljske vzgoje2.

Za starše, ki so navdušeni nad glasbo in novimi zvoki, je izdelovanje instrumentov lahko priložnost za ustvarjalno in veselja polno preživljanje prostega časa s svojimi otroki. Instrumenti v priročniku so izbrani in opisani tako, da je njihova izdelava mogoča brez posebnega tehničnega znanja. Material, potreben za izdelavo, najdemo že v naši okolici, sicer pa ga zlahka dobimo v trgovinah. In nenazadnje, vsi instrumenti dobro zvenijo in nanje lahko igrajo tudi otroci. Z nekaj ustvarjalnega poguma jih lahko uporabimo tudi na koncertnem odru!

Peter Kus
Kaja Avberšek

minimundus
1. Videti in preizkusiti jih je mogoče na razstavah izvinih instrumentov Evfonija (http://www.euphonia-city.net) ter na glasbeno-lutkovnih predstavah Izgubljeni ton (http://ton.ops.si) in Kralj prisluškuje (http://kralj.ops.si). Zasnoval in  izdelal jih je Peter Kus, likovno pa jih je oblikovala Kaja Avberšek.
2. Več o tem v Kus, P.: Izvirni glasbeni inštrumenti v šoli (predlogi za prakso), Glasba v šoli, št. 3-4, letnik XIV, 2010