URNIK

ROK ZA PRIJAVE NA NATEČAJ:
18. marec 2020

RAZSTAVI
Maja Kastelic in Rosanna Murello
29. januar 2020
udeleženci natečaja
10. april 2020

DELAVNICE

1.2. februar 2020

18.–21. februar 2020

18. april 2020Živel strip Živela animacija!
20. mladinski  natečaj za strip in animacijo

Maja Kastelic
MAJA KASTELIC

Viva i Fumetti Viva i Animazione!

20. concorso per ragazzi

Rosanna Murello
ROSANNA MURELLO

 

Prijavnica pdf

Scheda di partecipazione

KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE

MAJA KASTELIC (1981) je ilustratorka in avtorica nagrajene slikanice Deček in hiša. Z odliko je zaključila študij slikarstva pri prof. Metki Krašovec na ALUO Ljubljana ter zatem vpisala znanstveni magisterij Filozofije in teorije vizualne kulture (FHŠ Koper). Za svoje delo na področju ilustracije je prejela številna priznanja in nagrade (priznanje Hinka Smrekarja 2012, plaketa Hinka Smrekarja 2014, Levstikova nagrada 2015, nagrada Kristine Brenkove 2015, častna lista IBBY 2016), uvrščena je bila na  leta 2015 je bila uvrščena na razstavo ilustratorjev na sejmu otroških knjig v Bolgni ter med Bele vrane (2015 Deček in hiša, 2016 Prva ljubezen). Njene ilustracije so bile razstavljene na številnih izborih in so izšle v knjižnih prevodih po vsem svetu, po njeni slikanici pa je bila narejena tudi lutkovna predstava (LGM, 2017). Sodeluje z najuglednejšimi slovenskimi in tujimi založbami, posebej pa se izkazuje z otroškimi knjigami brez besed, kot je denimo En dan, v kateri se je preizkusila v digitalni ilustraciji in ki je izšla pri Oxford University Press ter govori o tem, kaj različni ljudje počnejo ob različnih delih dneva. Njena prva avtorska slikanica Deček in hiša, ki o dečkovem raziskovanju skrivnostne hiše prav tako pripoveduje brez besed, ji je leta 2012 prinesla nagrado Hinka Smrekarja.


    Maja Kastelic po
                  Mileni Batič

risba: Maja Kastelic, pesem: Milena Batič, Cicido, 2019


V reviji Cicido redno objavlja in likovno pretvarja kratke pesmi slovenskih avtorjev v protostripe. Upodobila je denimo pesmi Nika Grafenauerja, Ferija Lainščka, Vide Jeraj, Anje Štefan, Toneta Pavčka, Neže Maurer ter drugih. Ilustrirala je tudi znano pravljico Svetlane Makarovič Korenčkov palček. Njene ilustracije v Cicidoju se stripu približujejo s kadriranjem in pripovedovanjem zgodbe z več sopostavljenimi sličicami. V predelavah literarnih besedil se pogosto v stripu ohrani le govor, s čimer se besedilo skrči na minimum, risba pa pripoveduje, kar so v prozi ali poeziji opisovale črke. S tem medij stripa nadgradi predlogo, saj podobe in besede z medsebojnim sodelovanjem pripovedujejo na način, kot posamično ne bi mogle. Stripi ne potrebujejo nujno govornih oblačkov, tudi Maja Kastelic jih ne uporablja, so pa ti prepoznaven del stripovske forme. Obenem je besedilo, ki ga vključi v strip, vizualno obdelano in je del podobe − ni nujno, da je umeščeno zgolj v rob okvirčka ali pod njega, kar je bilo značilno za prve stripe nasploh.


Maja Kastelic po Mileni Batič

risba: Maja Kastelic, pesem: Milena Batič, Cicido, 2019

MAJA KASTELIC (1981) č un’illustratrice.  Ha ricevuto numerosi premi per il suo lavoro nell’illustrazione (premio Hinko Smrekar 2012, placca Hinko Smrekar 2014, premio Levstik 2015, premio Kristina Brenkova 2015, menzione d’onore IBBY 2016), č stata selezionata per la Mostra degli illustratori (Fiera del libro per bambini Bologna 2015) e inclusa nella selezione White Ravens a Monaco di Baviera (Il ragazzo e la casa nel 2015, Il primo amore nel 2016). Le sue illustrazioni sono state esposte in diverse selezioni e sono state pubblicate in traduzioni di libri in tutto il mondo, mentre un spettacolo di marionette č stato creato dopo il suo libro illustrato Il ragazzo e la casa (LGM 2017). Ha collaborato con i piů importanti editori sloveni e stranieri ed č stata particolarmente attiva nell’am-bito dei libri per bambini senza parole, come per esempio con One Day, pubblicato dalla Oxford University Press, con il quale si č messa alla prova nell’illustrazione digitale, e che parla di ciň che fanno le diverse persone in diversi momenti della giornata. Il suo primo libro d’autore illustrato Il ragazzo e la casa, che racconta senza parole come un ragazzo esplora la sua casa misteriosa, le č valso il premio Hinko Smrekar Award nel 2012. 

Maja Kastelic po Feriju Lainščku

 risba: Maja Kastelic, pesem: Feri Lainšček

Per la rivista Cicido trasforma periodicamente brevi poesie di autori sloveni in protofumetti. Cosě, ad esempio, ha rielaborato poesie di Niko Grafenauer, Feri Lainšček, Vida Jeraj, Anja Štefan, Tone Pavček, Neža Maurer e altri. Ha anche illustrato la famosa fiaba del Korenčkov palček (Nano della carota) di Svetlana Makarovič. Le sue illustrazioni in Cicido seguono il fumetto con il montaggio e la giustapposizione di immagini consecutive. La rielaborazione dei testi letterari in fumetti spesso mantiene solo i dialoghi, riducendo il testo al minimo, mentre il disegno racconta quello che č descritto in prosa o in verso. In tal modo, i fumetti esaltano il materiale letterario poiché le immagini e le parole interagiscono tra loro in un modo nel quale non potrebbero farlo individualmente. I fumetti non hanno necessariamente biso-gno di baloon veri e propri, e cosě Maja Kastelic non li usa nemmeno, anche se sono una parte riconoscibile della forma del fumetto. Allo stesso tempo, i dialoghi usati vengono elaborati visualmente e fanno parte dell’immagine - non sono necessariamente posizionati soltanto sul bordo dell’immagine o sotto di essa, come era tipico dei primi fumetti in generale.

Maja Kastelic po Feriju Lainščku

risba: Maja Kastelic, pesem: Feri Lainšček

19. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
18. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
17. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
16. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
15. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
14. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

13. concorso per ragazzi / mladinski natečaj za strip in animacijo
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
12. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
11. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!

10. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
9. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
8. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! /
Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis