10. mladinski stripovski razpis
Miska Smetiska

Viva i Fumetti!
10. concorso per ragazzi

Kamillo Kromo

KOLOFON


Na mladinskem stripovskem natečaju Živel strip 10! je sodelovalo preko 600 osnovnošolcev in srednješolcev iz Slovenije.

Iztočnici natečaja sta bila Miška Smetiška, ki  jo je ustvaril Brane Solce in Kamillo Kromo italijanskega avtorja Altana, udeleženci pa so lahko ustvarjali tudi zgodbe z lastnimi liki.


Žirija se je odločila, da namesto 3 glavnih nagrad v znesku 300 eur, te razdeli na 6 nagrad po 150 eur.


Žirija je podelila še dve priznanji za serijo stirpov oz. za skupinski strip.


STRIP

Glavne nagrade, knjižni bon v vrednosti 150 eur bodo prejeli:

1. Tomaž Naglič, Podružniška šola Kovor, 1. k , mentorica: Simona Križaj, za strip: Smetišče Kovor
2.
Scuola elementare Giosue’ Carducci (23 učencev), Udine, 1. a, mentorica: Daniela Chialchia, za strip: I Giochi di Miška
3.
Mišel Pintarič, OŠ Puconci, 3. r., Miška Smetiška na potovanju, mentorica: Marija Vratarič, za strip: Miška Smetiška na potovanju
4. Matic Peteh, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 5. b, mentorica: Barbara Pezdirc, za strip: Nogomet
5. Nick Jokič, I. Gimnazija v Celju, Celje, 1. letnik, mentorica: Nadja Kos, za strip: Miška Smetiška
6. Tilen Nedanovski, SŠ za oblikovanje in fotografijo, 1. f, mentorica: Iris Skubin, za strip: Miš z dlako na jeziku

 
Žirija je podelila tudi posebna priznanja:
1. OŠ Brezovica, POŠ Notranje Gorice, 2. C, mentorica: Urška Bačar - za serijo stripov
2. OŠ Horjul, 1., 2., 3. R. - učenci jutranjega varstva, mentorica: Vanja Šubic - za skupinski strip
3. Alan Mozan, Liceo Pedagogico "Slomšek" di Trieste, mentorici: Malina Iancovich in Jasna Merilu, za strip: Salviamo la natura - Rešujemo Naravo
 
ANIMACIJA

Glavno nagrado v kategoriji animacije prejme 9. raz. OŠ Dob, mentorica: Maja Škorjanc, za serijo animacij

Tomaz Naglic
Tomaž Naglič, Podružniška šola Kovor, 1. k

Scuola elementare Giosue’ Carducci
Scuola elementare Giosue’ Carducci (23 učencev), Udine, 1. a


Misel Pintaric
Mišel Pintarič, OŠ Puconci, 3. r.

Matic Peteh
Matic Peteh, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 5. b
Nick Jokic
Nick Jokič, I. Gimnazija v Celju, Celje, 1. letnik

Tilen Nedanovski
Tilen Nedanovski, SŠ za oblikovanje in fotografijo, 1. f

Viva i Fumetti! / Živel strip!
9 concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
8 concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis