Djordje Balas"evic':

Jos" jedna pesma o maloj garavoj

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Tri posleratna druga 1989


C"itav z"ivot jurile me plave, sve neke iste kao kopije
E, moje plave, dos"le ste mi glave, dosadne krvopije
C"itav z"ivot jurile me buce, i stizale me uvek, bes"tije
Rumene buce, im'o sam vas tuce, sad bi nes"to res"ije

'Oc'u jednu malu garavu, crnu kao brac'a Arapi
Da joj krene s"ava na c"arapi kad je poljubim
'Oc'u jednu malu garavu da je gricnem kao jabuku
Da miris"e na mom jastuku kad se probudim

C"itav z"ivot jurile me blonde, al' od sad c'u bolje paziti
E, moje blonde, sve ste anakonde, draz"esni paraziti
C"itav z"ivot jurile me svetle, i skratile mi isti primetno
Ne, nec'u svetle, svetle jas"u metle, 'oc'u jednu s pigmentom

'Oc'u jednu malu garavu, crnu kao brac'a Arapi
Da joj krene s"ava na c"arapi kad je poljubim
'Oc'u jednu malu garavu da je gricnem kao jabuku
Da miris"e na mom jastuku kad se probudim

C"itav z"ivot jurile me takve, sve neke iste k'o iz fabrike
E, moje takve, da me niste takle, krvoloc"ne barbike
'Oc'u jednu malu garavu, crnu kao brac'a Arapi
Da joj krene s"ava na c"arapi kad je poljubim

'Oc'u jednu malu garavu da je gricnem kao jabuku
Da miris"e na mom jastuku kad se probudim
'Oc'u jednu malu, malu, malu, malu garavu, crnu kao mrak na tavanu
Da me greje kada zaveje, da se ne budim

'Oc'u jednu malu garavu, crnu kao brac'a Arapi
Da joj krene s"av na c"arapi kad je poljubim


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si