Djordje Balas"evic': Boz"a zvani Pub

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Pub 1981


Ovo je pric"a koju vrlo rado pric"am
To je pric"a o Boz"i zvanom Pub
Jedni ga hvale, drugi z"ale, trec'i kaz"u:
E, moj brale, taj je bio kvaran kao s"upalj zub
Odavde pa sve do Pes"te i do Srema na jug
Jos" pric"a bajke o njemu mutni kockarski krug
I kaz"u: Taj u z"ivotu nije igr'o na dug
I svi se slaz"u kako danas nema takvih kao Boz"a Pub

Negde je imao imanje, to se znalo vis"e manje
Mada o tom nije pric"'o ni za lek
Treb'o je biti veterinar, al' je ter'o neki inat
Pa je z"iveo od kocke ceo vek
O, taj je pratio karte k'o da vidi kroz njih
I uvek 'ladan k'o s"pricer, uvek opasno tih
I samo kad tera maler on bi rekao stih
I svi jos" pamte rec"i kojim' maler tera Boz"a zvani Pub

Dz"aba vam novci moji sinovci, dz"aba vam bilo dobre volje
I pogledi c"vrsti i lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje
E, pa da...
A karta je kurva, izvin'te me s"to psujem
Jer ja samo pric"am onako kako c"ujem
I ako su lagali mene i ja laz"em vas

Tu pric"u zna svako od vraga do popa
Jer mnogi su mangupi ostali tropa
I kockar se krije i c"uc"i u svakom od nas
I c"eka pravi c"as

Jednom se kart'o s nekim ruskim emigrantom
To je bio lihvar bogat kao knez
Igr'o je i upravnik pos"te, zvani Ljupc"e od milos"te
I neki s"vercer kog' je jurio sav srez
U, to je partija bila, jos" se pric"a o njoj
Kibiceri u transu, 'ladan probija znoj
Na stolu kamara para, da ne spominjem broj
I povuk'o je damu na osamnaest mrtav 'ladan Boz"a Pub

A znate l' za ono kad je s izvesnim baronom
Igr'o c"et'ri dana, to je bio rat
Is"le ga stalno karte jake pa je odneo fijaker
Crnog konja, tabakeru, sat i s"tap
Baron je pric"ao posle da je s"pil bio star
Da je previs"e pio, da ga poneo z"ar
Pa svi s"to gube se ljute, to je poznata stvar
A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boz"a zvani Pub

Dz"aba vam novci moji sinovci, dz"aba vam bilo dobre volje
I pogledi c"vrsti i lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje
E, pa da...
A karta je kurva, izvinte me s"to psujem
Jer ja samo pric"am onako kako c"ujem
I ako su lagali mene i ja laz"em vas

Tu pric"u zna svako od vraga do popa
Jer mnogi su mangupi ostali tropa
I kockar se krije i c"uc"i u svakom od nas
I c"eka pravi c"as

Sa s"valerske strane nije spado u tarzane
Al' daleko o tog da je bio zec
Im'o je neki tu i tamo al' svi vrlo dobro znamo
Da kod z"ena igra neki peti kec
Ljubav je igra u kojoj c"esto ne pali blef
Srce se otvara tez"e nego najbolji sef
Im'o je on svoje dame karo, pik, herc i tref
I bio im je veran sve do sudnjeg dana Boz"a zvani Pub

E, gospodo draga, on je nestao bez traga
I to celoj pric"i daje c"udan ton
Neki se dz"ambasi kleli da su kod Sombora sreli
Jednog tipa s"to je bio isti on
Moz"da ga je odvela karta c"ak u Prag ili Bec"
Vec' dugo niko o njemu nije c"uo ni rec"
Da l' se jos" drz"i na svetu il' je predao mec"
Pa s andjelima navrh neba igra rauf, preferans i ajnc

Dz"aba vam novci moji sinovci, dz"aba vam bilo dobre volje
I pogledi c"vrsti i lepljivi prsti, ja ipak varam malo bolje
E, pa da...
A karta je kurva, izvinte me s"to psujem
Jer ja samo pric"am onako kako c"ujem
I ako su lagali mene i ja laz"em vas

Tu pric"u zna svako od vraga do popa
Jer mnogi su mangupi ostali tropa
I kockar se krije i c"uc"i u svakom od nas


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si