Djordje Balas"evic': Pesma o jednom petlu

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Pub 1981


Im'o sam stras"nog petla, bio je pravi djavo
Po kis"i i po vetru uvek je staj'o pravo
Po selu perje leti, diz"e se stras"na graja
U nas"oj kuc'i uvek bilo je dobrih jaja

Im'o sam stras"nog petla, bio je pravi ludak
Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak
A koke, c"udne 'tice, uvek im srce kuca
Za nekim grubijanom koji jih dobro kljuca

Za njega nisu bile samo koke slatke
Ne, taj je skak'o i na guske i na patke
A tek na c'urke, c"im je bilo neke s"anse
Princip je isti, sve su ostalo nijanse

Im'o sam stras"nog petla, bio je malo c"udan
Po danu nes"to dremljiv, al' noc'u uvek budan
Curice iz mog sela c"ule su za tog dasu
Zbog tog sam petla i ja bio na dobrom glasu

Za njega nisu bile samo koke slatke
Ne, taj je skak'o i na guske i na patke
A tek na c'urke, c"im je bilo neke s"anse
Princip je isti, sve su ostalo nijanse

O, im'o sam stras"nog petla, bio je prvak sveta
Danas su petli c"udni, svaka im dlaka smeta
Ja ne znam s"ta je razlog, danas su drugi dani
Uglavnom, spram mog petla, ovo su sve cerglani

Meni je s"e'set peta, stiz"e jesen pozna
Putuje moje drus"tvo i ja c"ekam na red
Ne bi mi ova starost bila tako grozna
Da c"ujem petla barem mesec"no jedared

Poslus"aj zato savet, s"to c'e ti c"ic"a dati
Kad imas" mladog petla ne daj mu da se pati
Pusti ga neka leti, neka ga koke vide
Posle c'e biti kasno i petlu vreme ide


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si