Djordje Balas"evic': Svirajte mi jesen stiz"e dunjo moja

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Celovec"ernji The Kid 1982


Toga jutra sam stigao putnic"kom klasom
Pa kuc'i sa stanice c"asom kroz bas"te i prec"ice znane
A u vojsci sam stekao druga do groba
I hronic"nu upalu zgloba, suvenir na straz"arske dane

Us"ao sam na prstima, mati bes"e vec' budna i brzo se prekrstila
Rec"e: "Pros"lo je ko za c"as, bas" si stigao dobro, jer svatovi su tu do nas,
Pa c'e ti svirati, a ti c'es" birati"

Svadba bes"e k'o svadba i s"ta da se pric"a
Parada pijanstva i kic"a i poznata cura u belom
Vec' po redu poz"eleh im zdravlja i srec'e
Iz ruku mi otela cvec'e i sakrila pogled pod velom

Tad me spazis"e cigani, kum je traz"io pesmu, al' ja sam stigo, briga njih
S"irok osmeh i zlatan zub: "Znam da nije ti lako, al' danas nemoj biti grub,
Nego zapovedi s"ta c'emo svirati"

Svirajte mi Jesen stiz"e dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu
Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac, al' ja moram c"uti tu romansu
Svirajte mi Jesen stiz"e dunjo moja, al' polako, da mi ne bi koja rec" promakla
Sklon'te c"as"e i bokale, razbio bih svet od s"ale, da je samo sluc"ajno od stakla
Dunjo moja

Retko odlazim kuc'i, a pis"em jos" redje
I slike su bledje i bledje, a lepe potiskuju ruz"ne
Al' nekad poruc"im pic'e i tako to krene
Pa stignem u svatove njene, sve prave su ljubavi tuz"ne

Nikom ne pric"am o tome, brzo dodje taj talas i znam da c'u da potonem
Spas mi donose cigani, oni imaju srce za svakog od nas, briga njih
Oni me pitaju s"ta da sviraju

Svirajte mi Jesen stiz"e dunjo moja, jesen rana, nek zazvone tambure u transu
Znam da nije pesma ova za veselje i svatovac, al' ja moram c"uti tu romansu
Svirajte mi Jesen stiz"e dunjo moja, polagano, da mi ne bi koja rec" promakla
Sklon'te c"as"e i bokale, razbio bih svet od s"ale, da je samo sluc"ajno od stakla
Dunjo moja...


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si