Djordje Balas"evic': Bluz mutne vode

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Celovec"ernji The Kid 1982


Svas"ta se rodi u mutnoj vodi, lukava mrena i tupavi smudj
Karas" i bandar, lopov i dz"andar i ribe s"to z"ive na rac"un tudj
Malene one vec'ih se klone, ne pazis" ti, vec' te nema za tren
Al' gde god bez"e stignu u mrez"e, neko se rodi da postane plen

Ja pevam svoj bluz bez namere bitne
I najvec'e ribe za mene su sitne
Ja sa strane samo posmatram taj svet
A budem i ja i smuvan i varan
Pa svakom se desi da ispadne s"aran
To je bar rutinska stvar

Ko z"ivot vodi u mutnoj vodi mora sve trikove dobro da zna
U mutnoj vodi, s"to mnogim godi, posebno onim sa vrha i dna
Svi znaju svrhu, s"tuka na vrhu, tu su da kvare i naprave lom
A dole na dnu sudbinu jadnu mnogima res"ava nekakav som

Ja pevam svoj bluz bez namere bitne
I najvec'e ribe za mene su sitne
Ja sa strane samo posmatram taj svet
Ja pevam svoj bluz u srcu dubine
I drz"im se pretez"no zlatne sredine
To je bar rutinska stvar, rutinska stvar

Na s"ta se svodi z"ivot u vodi, kada grabljivci imaju vlast
Grgec" je glupan, ali je krupan, pa male ribice guta u slast
U dane gadne, kad voda padne, plas"ljive ribe ne vrede ni gros"
Nastupe krize, drukc"ije grize i samo najbolji plivaju jos"

Ja pevam svoj bluz bez namere bitne
I najvec'e ribe za mene su sitne
Ja sa strane samo posmatram taj svet
Ja pevam svoj bluz u vrtlogu gluvom
I pitam se s"ta rade ribe na suvom
To je bar rutinska stvar


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si