Djordje Balas"evic': Celovec"ernji The Kid

Muzika i tekst: / Glasba in besedilo: / Music & text by: Djordje Balasevic
Aranz"man: / Aranz"ma: / Arranged by: ????
Snimljeno na: / Posneto na: / Appeared on: Celovec"ernji The Kid 1982


Pros"'o sam divlji zapad s"irom pod nebeskim s"es"irom
A to bas" nije neki raj
Kaktusi, gus"teri, oluje, pa nema vode i struje
O, kakav zabit kraj

Al' ja sam gonio svog vranca, mada sam dobar ortak s njim
Mor'o sam nac'i toga stranca da najzad ras"c"istim sa tim
Zas"to je slavan i kol'ko je brz, na kraju krajeva
Celovec"ernji The Kid

Od Santa Fea do Santo Franciska i dalje dokle god dopire vid
C"uje se muzika, larma i vriska gdegod je celovec"ernji pir
Cure visoke a prerija niska, na c"udnim mestima ostavlja trag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag

Popud tvrdoglavog Komanc"a svud s"irom boz"jeg ranc"a
Jah'o sam za njim
Sa koje strane pis"tolj drz"i, ma nije valjda brz"i
O, ne mirim se s tim

Pros"'o sam pravu kataklizmu, sret'o sam grizlije i s"ljam
Us"la mi zvec"arka u c"izmu, od tad vis"e c"izme ne skidam
Al' samo za njim, gde si da si, dobro pazi
Celovec"ernji The Kid

Od Santa Fea do Santo Franciska i dalje dokle god dopire vid
C"uje se muzika, larma i vriska gdegod je celovec"ernji pir
Cure visoke a prerija niska, na c"udnim mestima ostavlja trag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag

I konac"no sam ga stigao na nekoj hacijendi
Izgledao je vis"e kao napuderisani istoc"njac"ki dendi
(pio je neki sumnjiv brendi)
Reko' mu:Vadi ga, da vidim kol'ko si dobar
On rec"e: Opa, malo se c"udim ovom gestu,
Ja nikad ne vadim na javnom mestu
Mora biti da si me zamenio s nekim
Sinko, rec"e on, ti res"avas" sve u prvoj rundi
I ispucas" s"arz"er za par sekundi
Kod mene je drugo: Moj metak putuje duuuugo..

Od Santa Fea do Santo Franciska i dalje dokle god dopire vid
C"uje se muzika, larma i vriska gdegod je celovec"ernji pir
Cure visoke a prerija niska, na c"udnim mestima ostavlja trag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag
Od Santa Fea do Santo Franciska sa njim jas"e vrag


Nazad... / Nazaj... / Back...
Zoran Obradovic'
zocky@mail.kud-fp.si