REFERENCE PORTFOLIO TEKSTI AVDIO/VIDEO ENGLISH ZADNJA DOGODKA >

On Her Pleasure: Naked Reading of Lacan

KITCH je znamka, ki znamči in vrednoti prostore, snovi, dele teles, ter povzdiguje umetnost na raven trgovskega artikla.

Z močno javno noto posega v obči prostor. Deluje od leta 1999 kot umetniški dvojec, od leta 2006 tudi kot Zavod za umetniško produkcijo. V konceptualno zasnovanem delovanju obravnava zlasti novo ekonomijo in širjenje kiča v klimi metastabilnih družbenih odnosov, na globalni in lokalni ravni. KITCH se giblje na področju intermedijskih umetnosti. Projekti so praviloma večmedijski: video, digitalna grafika, fotografija, post-readymade instalacija, živi ali spletni performans in happening jim ustvarjajo ustrezno formalno ozadje.

KITCH je (leta 1999) s cenami in nato (že leta 2000) z lastno blagovno znamko KITCH oznamčil dele človeškega telesa in jih potlej kontinuirano tržil vse do leta 2003 (performansi v izložbah nakupovalnih središč in v galerijah, mestne oglaševalske akcije, videi ... pod skupnim imenom XXX razprodaja/XXX Sale). Strategija trženja je dokumentirana in utemeljena v besedilu Umetnost je trgovski artikel (magistrsko delo, ALU, Ljubljana 2003). Konceptualno trženje delov človeškega telesa je prvi in izvirni tovrstni primer umetniško-teoretskega udejstvovanja.

Novejši projekti (2003-2005) nadaljujejo raziskovanje odnosa ekonomija-umetnost-vrednost: Shop Till You Drop (interpasivna readymade instalacija), Avdio kitch (avdio/radijski družbeni oglasi), Kič je KITCH
(prek instalacije v zaprti galeriji razglasi vodo, nafto in človeško kri za trgovske artikle znamke KITCH) in Welcome to the Shopping Paradise, ki je galerijo transformiral v trgovino. Med tem je happening KITCH poroka reflektiral intimno raven državljanskega stanja v povezavi s spolnimi usmeritvami posameznice, ter preizpraševal družbene kanone in (ne)napisana obredna pravila.

Svoje projekte je KITCH predstavljal, razstavljal in izvajal v Ljubljani (festivala Mesto žensk in Rdeče zore, KUD France Prešeren, Galerija Škuc, vhod v Filozofsko fakulteto, dvorišče etnografskega muzeja, Argentinski park, Galerija Alkatraz), Mariboru (nakupovalno središče Europark, blagovnici Merkur in Modna hiša, UGM, Razstavni salon Rotovž, MFRU, Pekarna, galerija Media Nox), Helsinkih (Theatre Museum, Univerza v Helsinkih - ICATS), Beogradu (SKC), španskem Alcoiju (V.A.I.A.), Chicagu (Euro Underground Film Festival), Gradcu (Forum Stadtpark), Londonu (galerija Seven Seven) in na medmrežju.

V letu 2007 KITCH raziskuje sodobne migracije kot nosilec mednarodnega projekta Living on a Border, ki ga je podrprla European Cultural Foundation. V letu 2008 bo projekt predstavljen javnosti štirih evropskih držav (Italija, Velika Britanija, Avstrija, Slovenija) skozi vrsto dogodkov v sklopu potujočega umetniškega objekta.

Video projekcija

Sobota, 8.9.2007, so.ba, Univerzitet arhitekture, Sarajevo, v okviru festivala Pitchwise

Toda Lacan tudi poudarja, da je ženski užitek treba razumeti kot neko potencialnost, kajti ženske tega užitka ne pričakujejo. Vprašanje pa je: ali ženska potrebuje moškega, da bi prišla do tega užitka? V Lacanovem pisanju iz šestdesetih let najdemo pozitiven odgovor na to dilemo. Lacan je takrat namreč menil, da je za žensko moški nekakšen vzvod, ki njej omogoča, da postane Druga za samo sebe, tako kot je sicer Druga za moškega. če pojem drugosti tukaj vzamemo v kontekstu Drugega užitka, o katerem govori Lacan kot o ženskem užitku, potem bi lahko sklepali, da ženska rabi moškega, da pride do tega užitka. Toda pozni Lacan se s tem nikakor ne bi strinjal. Vsa teza seminarja "Še" namreč je, da ženska ne rabi moškega, da izkusi ženski užitek, rabi morda le Boga. (Problemi 1-2/1997, Kako ona uživa; Renata Salecl, Sirene in ženski užitek)

KITCH Ona preverja Lacanovo teorijo v praksi.

Avtorica: KITCH Ona
Produkcija: KITCH, www.kitch.org
Koprodukcija: Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi, www.cityofwomen.org
in Multimedia - Performing Art Center, www.multimedia.org.mk

Premierna projekcija: festival Rdeče zore, Ljubljana 2007

Welcome to the Shopping Paradise

Welcome to the Shopping Paradise je assemblage iz delov človeškega telesa, trgovskega zamrzovalnika, zvoka, videa in  digitalnih odtisov. http://www.ljudmila.org/kitch/album%20W2tSP/index.htm

Prvič je bil razstavljen leta 2005.

Ponovitev v letu 2007 je bila koprodukcija Galerije Alkatraz in Zavoda za umetniško produkcijo KITCH. Podprla sta jo www.kracun.si in www.domenca.com, oblika in foto Por%no.

INTERVJU Z UMETNIKOM NA VEST.SI: DOBRODOŠLI V RAJU!


(c) KITCH 1999-2007