Zanimivosti iz sveta Plastosov

Včasih presajanja niso bila najbolj natančna. Tudi genskih odklonov pri kloniranju niso mogli vedno jasno predvideti. Med posledice kloniranja v slabih terenskih pogojih sodijo primerki z manjkajočimi spolnimi organi in slabo razvitimi udi. 
home