Zanimivosti iz sveta Plastosov

Ker je bilo za preživetje bistvenega pomena opazovanje in premikanje po kontaminiranih področjih, so v civilizaciji Plastosov posebej pomembno vlogo igrali tako imenovani tekači in opazovalci, oboji v funkciji nekakšnih kurirjev. 
home