Zanimivosti iz sveta Plastosov


Ples, ki ga Plastosi izvajajo v času čaščenja hitrosti, je še neraziskan, prav tako pa tudi spremljajoča obrazna mimika in geste. 
home