Dejavnosti društva

O društvu

Festival

Povezave

 

English


10. Festival neodvisnega filma Slovenije
Kinodvor, Ljubljana, 29. januar 2006


Zapisnik žiriranja

Na festival je prispelo 100 filmov različnih žanrov (28 igranih, 26 eksperimentalnih, 44 dokumentarnih in 2 animirana filma). Člani strokovne žirije, Sabina Đogić, Igor Koršič, Matevž Zupančič in Marko Šercer so si filme ogledali 21. in 22. oktobra 2005 v prostorih KUD Cineast. Žirija je v skladu s pravilnikom o žiriranju soglasno izbrala Sabino Đogić za predsednico žirije, prispele filme pa si je ogledala in jih ocenjevala po posameznih žanrih.

 

Dokumentarni filmi

Žirija je v kategoriji dokumentarnih filmov podelila štiri enakovredna priznanja filmom Korant the Demon, Blue notes, Laško in Full contact magnet.

Žirija je kot zelo uspele izpostavila dokumentarne dele filma Korant the Demon, ki učinkovito in informativno predstavijo protagoniste kurentovanja in njihove poglede na lastno početje. V fikcijskih delih filma je avtor uspel dobro uskladiti vizualni in zvočni del, vendar pa so določeni mednapisi, ki naj bi podajali dodatna dejstva o kurentih, pretirano dramatični.

V filmu Blue notes je uspešno prikazana atmosfera malega industrijskega kraja, ki stagnira. Film se osredotoči na konkretno stanje in ga prek dobrih in mestoma poglobljenih portretov obiskovalcev bazena prikaže večplastno. Po drugi strani pa je uporaba črno-belih posnetkov, ki prikazujejo samo snemanje filma, nekonsistentna. Žirija je opozorila, da je učinek montaže in zvoka kašljanja ob koncu filma moralizirajoč.

Odlika filma Laško je po mnenju žirije njegova osredotočenost na eno osebo. Na ta način se film približa njenemu karakterju in njenemu odnosu do mesta in njegovih prebivalcev. Film je dramaturško dobro izpeljan, žirija pa je menila, da bi bila osebna zgodba protagonistke lahko tudi razširjena ter bi razkrila več o tem, kako in zakaj se je mladenka znašla v Laškem.

Film Full contact magnet odlikuje korekten prikaz mladih, ki se zbirajo v klubu borilnih veščin. Žirija je poudarila, da je avtorjem uspel dober portret njihovega vodje s prikazom njegove osebnosti in motivacije. Določeno nedodelanost je žirija videla v dejstvu, da je vprašanje skinheadovstva sicer zastavljeno, vendar nanj ni do konca odgovorjeno.

Filmu Listen to srečna mladina je žirija podelila posebno priznanje za kamero in zvok. Film je dobro posnet in dovršeno kombinira zvok s posnetki skaterskih akcij. Vendar film ni informativen v smislu dokumentarnosti, temveč je prej zbirka uspelih in neuspelih akrobacij posameznih skaterjev. V tem je podoben drugim skaterskim filmom in ne presega žanrskih konvencij.

Žirija je izpostavila tudi nekaj drugih filmov.

Leo's fall odlikujejo dobri posnetki in v začetku nakazana interakcija med glasbo in slikanjem, ki pa kasneje ni razvita. Nastajanje slike je zanimivo, vendar bi film učinkoval bolje, če bi bil bolj zgoščen.

Franci, James & Pula na preprost, vendar učinkovit način ujame zanimiv lik in njegov nastop na odru, toda film k samemu nastopu nič ne doda.

V filmu Uničiti je prikaz rušenja stavbe dobro dopolnjen z glasbo, vendar je po mnenju žirije motiv opazovalca kadilca nepotreben, saj ne doda nič novega k zgodbi.

Film Bang bang se na jedrnat in duhovit način loteva aktualne teme. Zaradi dobre selekcije komentarjev intervjuvancev deluje uravnoteženo. Po drugi strani v filmu ni kreativnega presežka, ki bi bil dosežen z uporabo filmskih izraznih sredstev.

Za film EUforia je značilna dobra ideja in določeni uspeli momenti, na primer prikaz kontrasta med ljudmi, ki izgubljajo službo zaradi priključitve Evropski uniji, in paradami ob sami priključitvi. Vendar je film mestoma neosredotočen na osnovno temo.

Kino svoboda dobro prikaže filmsko kulturo v malem kraju, vendar možnosti, ki jih ponuja zanimiv milje in ljudje v njem, ne razvije. Žirija je tudi menila, da so filmski vložki, ki posnemajo prizore iz celovečernih filmov, nepotrebni.

Odlika filma Attractive cactus on Venus sta pester izbor likov in struktura, ki ne deluje kot intervju, čeprav je občasno težko razbrati, na katero vprašanje sogovorniki pravzaprav odgovarjajo. Žirija je pohvalila tudi igrane vložke, toda opozorila, da film ni enoten.

V filmu Vrednote mladih je zanimiv močen začetek, ki prikaže, da mladi vprašanja o vrednotah sploh ne razumejo. Film nato sicer prikaže odnos mladih do zabave in nasprotnega spola, vendar je po mnenju žirije za celovitejši prikaz njihovih vrednot to premalo. Film je tako le delno informativen.

Film Ljudje odlikujejo trije dobri portreti gojencev bivalne skupnosti.

 

Eksperimentalni filmi

V kategoriji eksperimentalnih filmov je žirija podelila priznanje filmu The sound, v katerem avtor s posnetki moškega, ki ustvarja različne ritmične zvoke, zgradi kompleksno skladbo. Film ima čar naivnega igranja z medijem, čeprav bi mu lahko očitali tudi neizvirnost.

Filmu Jutri je žirija podelila posebno priznanje za vizualno podobo. Film je dobro posnet in ima izdelano strukturo, čeprav njegova zgodba ni nedvoumno razumljiva.

 

Animirani filmi

Žirija v tej kategoriji ni podelila nobenega priznanja.

Film Global ha-ha je tehnično gledano nedovršen, kljub temu pa so njegovi gagi večinoma učinkoviti. Žal film dramaturško niha.

Za film Živali, ljudje, vesoljci je značilna dobra klasična risba, moti pa predvsem vsebinska predvidljivost in posamezne prekinitve ritma.

 

Igrani filmi

Med igranimi filmi je žirija podelila priznanje filmu Energia atomica. Kljub mestoma okorni igri in določenim delom filma, za katere je žirija ocenila, da so deloma nepotrebni (npr. zgodba o nekdanji ženi glavnega junaka), je žirija menila, da je film dobro posneta komedija, ki ne zapade v banalnost. Zgodbo o poskusih samomora v onesnaženi pokrajini nadgrajuje njena distanca do ekoaktivizma.

Filmu Interieri je žirija podelila posebno priznanje za scenarij, saj je film vsebinsko dovršeno izpeljan. Žirija je ocenila, da je film formalno na meji med filmsko in gledališko tv-formo. Ker namen filma ni realistično podajanje zgodbe, njegova odrska statičnost ni moteča.

Posebno priznanje za režijo je žirija podelila filmu Augenblick. Film je izdelan avtorski eksperiment, ki se prepričljivo igra s snemalnimi koti in časom.

Med drugimi igranimi filmi je žirija omenila film Diskretni šarm ida, ki ga je ocenila kot konsistentno delo, Slučaj Andrije E, ki je narejen dobro, vendar bi moral biti bolj zgoščen, in film Katja, kjer je žirija pohvalila dobro igro glavnega junaka.

Prijavljena sta bila tudi dva celovečerna filma: Voda v očeh (avtor Jože Baša) in Hiša na robu obzorja (avtorica Neda Baćić), ki si ju žirija ni ogledala, ker ju zaradi razpoložljivega festivalskega časa ne bi mogli prikazati.

Zapisal: Tadej Žnidarčič

na vrh

 

Festival neodvisnega filma Slovenije

10. festival 2005
Odločitve žirije
Program festivala
Zapisnik žiriranja

Bilten

Arhiv
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004