Kriptografska in steganografska programska oprema

Slovarček

Kriptografija - metode za zaščito vsebine (kodiranje) sporočil. S pomočjo kriptografije onemogočimo prisluškovanje elektronskim ali zvočnim komunikacijam.
Steganografija - metode za skrivanje sporočil. Steganografija nam omogoča izmenjavo nevidnih sporočil, nevidno kodiranje, označevanje datotek z tim. elektronskim vodnim tiskom ter označevanje datotek z elektronskimi serijskimi številkami.

Kriptografija


Steganografija