videofilmi / video films

dobrodosli / welcome

Vivisekcija / Vivisection, Vhs, Media Teror, Ljubljana, 1997, 1'

dobrodosli / welcomeKratek eksperimentalni videofilm, preplet računalniške grafike in videoslike. Novo nastala podoba proizvaja nov, drugačen pogled in pomen. Produkt metamorfoze prepušča gledalcu lasten pogled na ustvarjeno delo.

dobrodosli / welcome

Welcome is a short experimental video film which combines computer graphics and video image. The resulting new picture produces a new and different vision and meaning. The product of metamorphosis leaves the viewer with his/her own understanding of the work.