Vsa lastnina podjetja Mudosoft dvpgTM je v lasti podjetja Mudosoft dvpgTM. Vsakršno šušmarjenje z lastninoTM bo odločno preganjano.

Our staff, our vision, our philosophy, our propertyTM

_slo

Po dolgoletnem, bolečem obdobju težav in zagat se je družbi Mudosoft dvm uspelo uspešno preoblikovati in zaživeti kot Mudosoft dvpg. Ena postranskih dejavnosti razmeroma živahne tvrdke je (brezplačno) oblikovanje preprostih, a v svoji krhkosti očarljivih spletnih strani, kakršna je tudi tale. Izbira naročnikov je prepuščena muhavosti in trenutnemu počutju našega glavnega mojstra, ki usmerja tudi razvoj našega vesoljskega programa.

_en

After a long-standing, painful period of difficulties and trouble the company Mudosoft dvm has managed to transform itself and to revive as Mudosoft dvpg. One of the incidental activities of this relatively lively establishment is (free of charge) development of Web sites, simple but charming in their fragility - the present one being an example. The choice of clients is subject to the capriciousness and changing moods of our chief master and main space program developer.

mudo jacal

Mudo Jacal

silva

Silva

jana

Jana

blanka

Blanka

artur

Artur

samo

Samo