PROGRAM     PRIJAVNICA     KONTAKT     PARTNERJI     SPONZORJI

Spoštovani, spoštovane!

V čast nam je povabiti Vas na mednarodno konferenco Enakopravno zaposlovanje, ki bo
19.-20. aprila 2007 v Centru Evropa (Dalmatinova 4), v Ljubljani.

Konferenca je del evropske iniciative EQUAL, pomeni pa zaključni del večletnega mednarodnega sodelovanja v partnerstvu TRACE, čigar skupni cilj je odpravljanje neenakosti zaradi spolne usmerjenosti v zaposlovanju. Osvetliti želimo vlogo in odgovornost socialnih partnerjev - združenj sindikatov in delodajalcev, države ter nevladnih organizacij pri zagotavljanju zaščite pred vsemi oblikami diskriminacije. Razvoj varnega in zdravega delovnega okolja, spoštljivega odnosa do raznolikosti na delovnem mestu ter enakih možnosti za vse so le nekateri od vsebinskih poudarkov.

Program konference je posvečen predstavitvi rezultatov razvojnih partnerstev iz Slovenije, Francije, Švedske in Litve, predstavitvi publikacij z rezultati mednarodnih raziskav ter izdelavi predlogov in priporočil za oblikovanje proti-diskriminacijskih politik v zaposlovanju
za nacionalno in EU raven.

Vljudno Vas vabimo, da se konference udeležite in obogatite skupne izkušnje, znanja in ideje za prihodnost.

V prilogi pošiljamo program konference in prijavnico (word ali pdf).
Prosimo, da nam prijavnico vrnete po E-pošti ali po faxu najkasneje do 13. 04. 2007.
Kotizacije ni.

Za dodatne informacije smo na voljo na spodnjem naslovu.

Z veseljem Vas pričakujemo!

V imenu organizatorja:
Tatjana Greif in Natasa Sukič

Društvo ŠKUC
Sekcija ŠKUC-LL
Metelkova 6, Ljubljana
T 4327 306 & 4327 368
F 430 35 30
M 040 950 973
sekcijaskuc@mail.ljudmila.org
www.ljudmila.org/lesbo


Program delno financira Evropska unija.
Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Organ upravljanja Programa pobude Skupnosti EQUAL je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Za vsebino odgovarja ŠKUC in v nobenem pogledu ne izraža stališča Evropske unije.