PROGRAM     PRIJAVNICA     KONTAKT     PARTNERJI     SPONZORJI

P R O G R A M     K O N F E R E N C E

Četrtek, 19. april

DOPOLDAN

10.00-10.30 – Otvoritveni nagovori
• Marjeta Cotman, ministrica za delo, družino in socialne zadeve
• Zoran Janković, župan mesta Ljubljana
• Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
• France Kokalj, generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije

10.30-11.00
Tatjana Greif, Predstavitev razvojnega partnerstva »Partnerstvo za enakost«, Slovenija

11.00-11.15
Lučka Böhm, Ozaveščanje delavcev o oblikah diskriminacije istospolno usmerjenih

11.15-11.30
Frida Bertoncel, Združenje delodajalcev Slovenije - ZDS

11.30-12.00
Odmor

12.00-12.30
Algis Davidavicius, Predstavitev razvojnega partnerstva »Open and Safe at Work.lt«, Litva

12.30-13.00
Christophe Pretre, Predstavitev razvojnega partnerstva »Deledios«, Francija

13.00
Odmor

POPOLDAN

15.00-15.30
Anette Sjödin, Predstavitev razvojnega partnerstva »Beneath the Surface«, Švedska

15.30-16.00
Henrik Westerman, Lärarförbundet (švedski sindikat učiteljev)

16.00-16.30
Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje in izobraževanja Slovenije - SVIZ

-

Petek, 20. april

DOPOLDAN

9.45-10.00
Nataša Sukič, Predstavitev transnacionalnega partnerstva »Transnacionalno sodelovanje za enakost-TRACE«

10.00-10.30
Sofia Alsterhag, Predstavitev raziskave in publikacije »Open up Your Workplace«

10.30-11.00
Lena Martinsson & Jolanta Reingarde, Predstavitev raziskave in publikacije »Norms at Work«

11.00-11.30
Odmor

11.30-13.00 – Delavnice
• Delavnica 1 – Zašcitna zakonodaja na podrocju preprecevanja diskriminacije v zaposlovanju
• Delavnica 2 – Implementacija proti-diskriminacijske zakonodaje v zaposlovanju
• Delavnica 3 – Poti do sprememb – ozavešcanje, usposabljanje, mediji, zagovorništvo

13.00
Odmor za kosilo

POPOLDAN

14.30-15.15 - Uvodna nagovora zaključne razprave
• Patricia Prendiville, direktorica ILGA-Europe
• Robert Drobnič, direktor direktorata za trg dela in zaposlovanja MDDSZ RS

15.30-17.00 – Zaključna razprava
• Poročila o rezultatih delavnic
• Končna izjava in priporočila konference za oblikovanje politik

* Možne so manjše spremembe programa.