PROGRAM     PRIJAVNICA     KONTAKT     PARTNERJI     SPONZORJI


Program delno financira
EU


Program delno financira
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, RS


ZVEZA SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE


ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE


 

TRANSNATIONAL PARTNERS


France – Deledios


Lithuania – Open and Safe at Work.lt


Sweden – Beneath the Surface