V nujnih primerih (klic v sili) takoj pokličite 113!

・ v situacijah neposredne ogroženosti
・ če ste žrtev ali očividec kaznivega dejanja
・ v situacijah seksualnega nasilja
・ če se nasilje dogaja zdaj
・ če je storilec še v bližini
・ če obstajajo očividci izvršenega nasilja
・ če obstajajo dokazi na kraju kaznivega dejanja
 

V primeru, da ste homofobno nasilje ali diskriminacijo prijavili na policiji
bodite pozorni na to, da:

・ je incident obravnavan hitro in profesionalno
・ policijski uradniki upoštevajo vašo lastno percepcijo incidenta
・ ste sproti informirani o poteku uradnega postopka