Nasilje in diskriminacija na osnovi spolne usmerjenosti sta kaznivi dejanji, ki ju opredeljuje slovenska in EU zakonodaja, zlasti:

・ Kazenski zakon RS (KZ)

・ Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO)

・ Zakon o delovnih razmerjih (ZDR)

・ Direktiva o enakih možnostih v zaposlovanju (Dir 2000/78/ES)

・ Zakon o Medijih (ZMed)
 
Program sofinancira ILGA-Europe, Human Rigts Violations Documentation Fund.
©Sekcija ŠKUC-LL