Podajte osebno prijavo na najbližji policijski postaji.

・ Podajte osebno prijavo pri Varuhu človekovih pravic.
・ Brezplačni telefon 080 15 30 ali varuh@varuh-rs.si
・ Podajte osebno prijavo na Urad vlade za enake možnosti.