Kdo smo


SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja je organiziran kot društvo z uradnim imenom Društvo SOS telefon in sedežem v Ljubljani, delujemo pa na področju cele Slovenije. Smo organizacija za pomoč, podporo in svetovanje ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje v sorodstvenih in partnerskih odnosih.

Naše dejavnosti:

  • SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja,
  • zatočišče za ženske in otroke - žrtve nasilja,
  • skupina za samopomoč za ženske,
  • individualno svetovanje za ženske,
  • preventivni program za mlade,
  • usposabljanje za prostovoljke in strokovnjake/inje za delo z ženskami in otroki, ki doživljajo nasilje.
Delujemo od leta 1989 in za nami je pestra zgodovina projektov in aktivnosti.

Kje in kdaj nas dobite

Naslov: Društvo SOS telefon, p. p. 2726, 1001 Ljubljana
Telefon: 061 / 441-993, 061 / 97-82

- dežurni SOS telefon: vsak dan od 18.00-23.00. V tem času je telefon namenjen svetovanju ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Govorili boste z dežurno prostovoljko, od katere lahko dobite tudi informacije o skupini za samopomoč, zatočišču, individualnem svetovanju in usposabljanju,

- pisarna: ponedeljek, sreda, petek od 9.00-13.00. V tem času se vam bo na telefonu oglasila naša koordinatorka, ki vam lahko posreduje vse informacije o društvu in njegovih projektih.

Faks: 061 / 441-993
email: sos