Poslikane panjske končnice, oljne sličice na sprednji strani čebeljih panjev, so oblika avtentične slovenske ljudske umetnosti. Pojavile so se v drugi polovici 18. stoletja, najbolj plodno pa je bilo obdobje med 1820. in 1880. letom. Njihov nastanek in uporaba sta vezana na vpon razvoja čebelarstva, bile pa so tudi  statusni simbol. V začetku 20. stoletja je poslikavanje panjskih končnic zaradi socialno-ekonomskih sprememb zamrlo.

Poslikane panjske končnice, ki so jih večinoma ustvarjali polkvalificirani slikarji in kmetje, so se razvile v posebno umetniško zvrst s specifičnimi motivi, simboliko, načinom pripovedovanja in likovnim stilom. Ohranilo se je več kot 600 različnih motivov, ki jih hranita Slovenski etnografski muzej v Ljubljani in Čebelarski muzej iz Radovljice. Motivi so odraz takratnega kmečkega okusa, razmišljanja in vedenja, hkrati pa pahljača ustvarjalnosti, satire, čustvovanja in miselnosti.
 
Mednarodni projekt Sekira v medu - stripi po motivih poslikanih panjskih končnic je spodbudil francoski ustvarjalec in založnik Pakito Bolino, ustanovitelj avtorske skupine Le Dernier Cri iz Marseilla, ki se je s poslikanimi panjskimi končnicami srečal ob razstavi v Ljubljani leta 2000. Pestra motivika in tematika končnic ter svojevrstna revitalizacija ljudske umetnosti v sodobnem stripovskem mediju so spodbudile tako uredništvo Stripburgerja kot sodelujoče avtorje k realizaciji projekta.
 
Pri projektu, ki ga uredništvo revije Stripburger pripravlja v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem (SEM), italijanskim združenjem Viva Comix in stripovsko knjižnico Serieteket iz Stockholma, sodeluje 11 avtorjev. Devet avtorjev: Anke Feuchtenberger (Nemčija), Jakob Klemenčič (Slovenija), Koco (Slovenija), Milorad Krstić (Madžarska), Matthias Lehmann (Francija), Rutu Modan (Izrael), Vladan Nikolić (Srbija in Črna gora), Marcel Ruijters (Nizozemska) in Danijel Žeželj (Hrvaška/ZDA), je izbralo vsak svoj motiv iz zakladnice poslikanih panjskih končnic in ustvarilo stripovsko zgodbo. Devet stripovskih knjižic s 24 do 48 stranmi, zaprtih v škatlo, sestavlja zbirko Honey Talks - Comics Inspired by Painted Beehive Panels.
 
Izbrani motivi: Lovčev pogreb, Petelina peljeta medveda, Pegam in Lambergar, Lisica lovca brije, Kozel žre in serje krojača, Srce Jezusovo in srce Marijino, Ženski dvoboj na petelinih, Ženska vzame čebelni panj, Vlak, Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo, naj užije sad drevesa spoznanja, poudarjajo pestrost tematike, stripovske zgodbe pa kažejo tako vsebinsko kot likovno in tehnično zelo različne avtorske pristope. Medtem ko prinaša zgodba izrealske avtorice Rutu Modan temelječa na motivu Lisica lovca brije ‘pravoverno’ interpretacijo v vizualnem duhu panjskih končnic, prikaže zgodba Milorada Krstića o Pegamu in Lambergarju sodobni krimič v filmskem duhu, Matthiasa Lehmanna pa motiv Petelina peljeta medveda spodbudi, da izpove avtobiografsko pripoved v scratchboard tehniki. Marcel Ruijters z izbiro motiva Adam in Eva v raju: kača nagovarja Evo nadaljuje svojo sago o religijah, Vladan Nikolić pa je svojo stilizirano risbo tokrat približal vzdušju Divjega zahoda. Koketiranje Danijela Žežlja s tradicionalno ljudsko umetnostjo tudi tokrat rezultira urbano poezijo, Koco pa nadaljuje s svojim razmišljanjem o dnu človeške eksistence. Likovnosti panjskih končnic se poleg Rutu Modan izmed sodelujočih najbolj približa Anke Feuchtenberger, medtem ko Jakob Klemenčič dejansko panjsko končnico postavi v nov fiktivni kontekst. Pakito Bolino (Francija) bo oblikoval in natiskal motive za naslovnico posebne luksuzno izvedene zbirke v lesenih škatlicah z omejeno naklado.
 
Projekt poleg zbirke knjižic prinaša tudi razstavo Sekira v medu - stripi po motivih panjskih končnic oz. Dipped in Honey - Comics Inspired by Painted Beehive Panels, ki bo najprej na ogled v Slovenskem etnografskem muzeju, letos pa bodo sledila še gostovanja v stockholmski Serieteket (junij - avgust, Kulturhuset), Visionario (december, Videm, org. Vivacomix) in na mednarodnih stripovskih festivalih GRRR! (Pančevo, Srbija in Črna gora) ter 9th World (Kijev, Ukrajina). Razstavo, ki bo vsebovala originalna stripovska dela in replike izbranih motivov, bodo zaokrožili Matej Lavrenčič (Slovenija) s kratkim animiranim filmom ter Andrej Štular in Petra Stare (Slovenija) z miniskulpturami.

Ob odprtju razstave, 8. feb. 2006, bodo od tujih avtorjev prisotni Matthias Lehmann, Pakito Bolino in Marcel Ruijters.

9. feb. 2006 bo v prostorih SEM potekal pogovor na temo Ohranjanje starega skozi novo. Na pogovoru bodo sodelovali: Bojana Rogelj Škafar (direktorica SEM), Rajko Muršič (predstojnik Oddelka za entologijo in kulturno antropologijo, FF), Jelena Horvat (v. d. ravnateljice Osnovne šole Antona Janše v Radovljici), Tadeja Rozman (profesorica likovne pedagogike na OŠ Antona Janše), Matthias Lehmann, Pakito Bolino in Marcel Ruijters.
 
Del programa v Ljubljani bo tudi tridnevna delavnica scratchboard tehnike oz. praskanke, ki jo bodo vodili gostujoči avtorji. Program delavnice: predstavitev tehnike, kratka zgodovina in prvi koraki, izdelava panjske končnice, izdelava stripa. Delavnica bo potekala od 10. do 12. februarja v prostorih SEM. Namenjena je ustvarjalcem nad 16 let z izkušnjami na stripovskem področju, področju ilustracije ali grafike. Več o delavnici na www.ljudmila.org/stripcore/panjske.

Off program projekta Sekira v medu je projekcija dveurnega animiranega filma Divja verstva (Les religions sauvages), ki bo v petek, 10. februarja, na ogled v Kinodvoru. Novi animirani film iz umetniškega ateljeja Le Dernier Cri je rezultat triletnega sodelovanja 30 ustvarjalcev iz 14 različnih držav in deluje kot nekašen čuden ex-voto katalog različnih religij, kot kompilacija animiranih segmentov, ki narativnim delom dve uri vsiljuje hipnotično-epileptičen ritual, splet nezavednih slik in obscenih ceremonij ... Divja glasba in energična pripoved o kaosu sveta, ki meša kulturne vplive s fanatizmom, se stapljata v vizualno magmo. Pri projektu sodelujeta tudi tokratna gosta Matthias Lehmann in Marcel Ruijters. Drugi del projekcije spremlja glasba v živo. Pakitu Bolinu, režiserju animiranega filma, se bo pridružil bobnar iz domačih logov Marjan Stanič.

SEKIRA V MEDU       PUBLIKACIJE          RAZSTAVA          POGOVOR       DELAVNICI         OFF PROGRAM        URNIK


Sekira v medu . stripi po motivih poslikanih panjskih koncnic Vladan Nikolic Anke Feuchtenberger Jakob Klemencic Marcel Ruijters Matthias Lehmann Koco Milorad Krstic Milorad Krstic Rutu Modan Danijel Zezelj