Živel strip!
9. mladinski stripovski razpis
Omar

Viva i Fumetti!
9. concorso per ragazzi

Ferrage

Scheda di partecipazione
Prijavnica
pdf 1, 2, 3, 4


KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE
FerrageFERRAGE je železni robot, ki se rodi pri nesreči ob delu, ko delavec pri ulivanju železa pade v posodo s taljenim železom. Delavec ne umre, ampak se z galvanskim postopkom preobrazi v robota.
Ta robot se čudežno rodi iz tega taljenja, uide iz tovarne in tava po bližnjem industrijskem predelu. Poskuša razumeti, v kaj se je spremenilo njegovo telo. Medtem njegovo telo zaradi oksidacije začne rjaveti. Ta pojav Ferraga močno skrbi, toliko bolj ker telo rjavi zelo hitro. V obupu ugrizne košček železa v bližnjem skladišču in opazi, da je rjavenje prenehalo. Takrat ga zgrabi tako huda lakota, da pogoltne celo ograjo in opazi, da je njegovo kovinsko telo postalo nemudoma bleščeče.
FerrageZačne se njegova borba proti rji in lakoti. Ferrage naleti na železnico in požre na kilometre železniških tirov. Več kot jih požre, bolj je krepak. Po železnici pride do …
Kako se konča zgodba o Ferragu?

FERRAGE è la storia di un robot metallico fatto in ghisa e ferro. Egli nasce quando, per un incidente sul lavoro, un operaio metalmeccanico, dipendente di una fonderia siderurgica, cade nella siviera di raccolta del metallo fuso. L’operaio non muore, ma si trasforma per effetto galvanico in un robot.
Questo robot esce dalla fusione come per magia. Scappato dalla fabbrica vaga nella zona industriale circostante cercando di capire in cosa si sia trasformato il suo corpo di metalmeccanico. Nel frattempo il suo corpo comincia,  per effetto di ossidazione, ad arrugginirsi. Questo fenomeno diventa preoccupante perché tutto il corpo si arrugginisce molto velocemente. In preda alla disperazione morde un tondino di ferro in un capannone lì vicino e si accorge che questo processo istantaneamente si interrompe. Preso da una fame inesorabile si divora una intero recinto e nota che il suo corpo metallico ritorna immediatamente lucente.
Qui comincia la sua lotta contro la ruggine e contro la fame. Ferrage si imbatte nella ferrovia e si mangia i binari di ferro per chilometri e più ne mangia e più si rafforza. Lungo la ferrovia arriva…
Come finisce la storia di Ferrage? Ferrage

 MASSIMILIANO GOSPARINI - MUDOKON je diplomiral na Instituto d'Arte v Trbižu in obiskoval oddelek za slikarstvo na l'Accademia di Belle Arti di Venezia v Benetkah. Je grafik, ilustrator in eden od ustanoviteljev humoristične revije Auagnamagnagna (ed. Corollar, Pordenone), v kateri je od leta 2001 do 2005 redno objavljal svoje stripe ter leta 2005 album L'osteria degli ultimi. Trenutno končuje stripovski roman po scenariju Fabia Varnerina La Ghiacciaia. Pri ustvarjanju posveča veliko pozornosti posameznemu kadru, sličici. V zadnjem obdobju se navdušuje nad posebno slikarsko tehniko, mešanjem olja in akrila. Tudi Ferrage je naslikan v tej tehniki.
Mudokona zanima tudi gledališče. Ustvaril je scenografije za več predstav, med njimi za Come conquistai Parigi (o življenju Amedea Modiglianija, gledališče Bateau-Lavoir) in v letu 2006 za La casa di Bernarda Alba (Associazione Culturale Sipario).

FerrageMASSIMILIANO GOSPARINI - MUDOKON si è diplomato presso l’Istituto d’Arte di Udine e ha frequentato il corso di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia.
E’ grafico, illustratore ed è stato uno dei fondatori della rivista umoristica Auagnamagnagna (ed. Corollar, Pordenone), in cui ha pubblicato storie a fumetti e vignette dal 2001 al 2005 e l’albo, L’osteria degli ultimi, nel 2005. Sta lavorando a un romanzo a fumetti con la sceneggiatura di Fabio Varnerin, La Ghiacciaia, di prossima pubblicazione. Come autore cura moltissimo la composizione delle singole vignette e per questo suo ultimo lavoro in particolare utilizza una tecnica pittorica. Anche Ferrage ha una presentazione realizzata con una pittura ad olio misto ad acilico.
I suoi interessi artistici sono rivolti anche al teatro. Gosparini ha curato gli allestimenti e le scenografie di diversi spettacoli, tra i quali Come conquistai Parigi (opera sulla vita di Amedeo Modigliani), per la Compagnia teatrale “Bateau-Lavoir” e La casa di Bernarda Alba, per l’Associazione Culturale Sipario, nel 2006.

Viva i Fumetti! / Živel strip!
8 concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis