Živel strip!
9. mladinski stripovski razpis
Omar

Viva i Fumetti!
9. concorso per ragazzi

Ferrage

Scheda di partecipazione
Prijavnica
pdf 1, 2, 3, 4


KOLOFON

VIZUALNI MATERIAL ZA NOVINARJE
MAČEK OMAR je radoživ maček, ki iz igrive radovednosti povzroča škodo in se obenem neodgovornoOmar izogiba posledicam svojih dejanj. Zato ga na koncu vsake dogodivščine čaka pravična kazen. Kot ljudje se tudi Omar naveže na različne predmete v svojem domu. Rdeči kavč je njegov najbolj priljubljen prostor počitka, brušenja kremljev, telovadbe, raziskovanja aerodinamike in še česa. V svojem raziskovanju odkrije tudi neznan, neskončnen in nepredvidljiv svet, ki se začne pred vrati stanovanja, v katerem domuje. Čeprav je spoznavanje novosti mikavno in navdušujoče, novi svet in svoboda vzbujata strah pred neznanim in lastno ranljivostjo.

GATTO OMAR - Il gatto Omar è curioso e vivace, che combina sempre pasticci e poi nega la responsabilità delle sue azioni anche di fronte all'evidenza! Così, alla fine di ogni avventura, lo aspetta una giusta punizione. Come gli esseri umani anche Omar si affeziona ai diversi oggetti della casa, il divano rosso è il suo posto preferito per riposare, per farsi le unghie, per fare ginnastica, ricerche di aereodinamica e così via. Gli capita di scoprire un mondo sconosciuto cheOmar comincia appena si affaccia oltre la porta dell'appartamento dove abita. Conoscere cose nuove è entusiasmante, ma la libertà gli provoca anche paura e timore di fronte a una realtà spesso imprevedibile.

MATEJ KOCJAN - KOCO (1978, Koper) je diplomiral na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer likovna pedagogika. V obdobju od leta 1998 do 2003 je kot član uredništva revije Stripburger aktivno sodeloval pri ustvarjanju revije in pri drugih dejavnostih uredništva. Od leta 2004 združuje poklic učitelja strokovnih predmetov na oddelku umetniške gimnazije na Gimnaziji Koper in samostojnega ustvarjalca, risarja stripov in ilustratorja. Kot strip avtor sodeluje pri številnih projektih revije Stripburger, nazadnje v zelo uspešnem projektu Honey Talks - comics inspired by painted beehive panels. Leta 2005 je pri Forum Ljubljana, v zbirki Republika Strip, izšel njegov prvi samostojni stripalbum Pagatova izpoved. Koco je samostojno razstavljal predvsem v Sloveniji, v tujini pa predvsem na skupinskih razstavah. Maček Omar, s katerim se bo avtor predstavil na natečaju Živel strip!, je glavni lik stripovske slikanice Maček Omar, ki bo izšla v začetku leta 2009.

OmarMATEJ KOCJAN - KOCO (1978 Koper) si è  diplomato alla Facoltà Pedagogica di Lubiana, indirizzo pedagogia d'arte. Nel periodo dal 1978 al 2003 come membro della redazione della rivista Stripburger ha partecipato attivamente nella creazione della rivista e altre attività. Dal 2004 è docente presso il Ginnasio di Capodistria. E' illustratore e disegnatore di fumetti. Ha partecipato a numerosi progetti come Honey Talks, che ha avuto uno straordinario successo a livello europeo. Nel 2005 nella collana Republika Strip, ed. Forum Ljubljana, è stato pubblicato il suo primo albo a fumetti Pagatova izpoved (tr. Le confessioni di Pagat). Koco ha esposto i suoi lavori soprattutto in Slovenia e in mostre collettive anche all'estero.Omar
Il Gatto Omar con cui si presenta al concorso Viva i Fumetti! sarà il protagonista di un libro che sarà pubblicato agli inizi del 2009.
Viva i Fumetti! / Živel strip!
8 concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
7. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis
Viva i Fumetti! / Živel strip!
6. concorso per ragazzi /
mladinski stripovski razpis