Stripburger 57
No. 57
June 2012, 96 pages, 2,5 € in Slovenia, around 6 € for abroad (prices may vary at your location)
cover by /naslovnica: Jyrki Heikkinen

STRIPBURGER #57 ::: krepka porcija stripovja / STRIPBURGER #57 ::: a hearty dose of comicsness! !

Tik pred vročim poletjem je zunaj nova številka, ki smo jo vsi, tudi mi z vami vred, že prav komaj čakali. Ravno prav zgodaj je izšla, da si jo spravite za na prve sezonske izlete k omi na Štajersko, noni na Primorsko ali k Stipetu z Lošinja, ki ima tako dobro domače vino.


Tokratna izdaja je, kot se spodobi, napaberkovana z vseh koncev in krajev, kajti marsikaj se nam je pojavljalo v nabiralniku. Tokratna dinamika številke leži na osi dihotomije posameznik – kolektiv, katere ekstrema predstavljata izčrpna intervjuja, ki sta del klasične opreme Stripburgerja. Kaja Avberšek se je pogovorila z Jyrkijem Heikkinenom (intervju), posebnim finskim ustvarjalcem, ki riše prekrasne poetične stripe in je uveljavljen tudi v svetu poezije. Bojan Albahari in David Krančan pa sta spopadla z mednarodno združbo Novo Doba (intervju) z vreliščem v Srbiji. Kdo, ali še bolje, kaj to je, se seveda skriva prav v intervjuju.


Svetovno stripovanje ostaja v solidni kondiciji in nenehno se pojavljajo nova imena. V Stripburgerju smo jih postavili ob bok izkušenim mačkom, kot so Marcel Ruijters, König Lü. Q. in Lars Sjunnesson, ki v tej številki prikazuje prvi del mini serijala o barabi Åkeju. Bralci Stripburgerja boste skozi pet številk spoznavali peripetije tega posebnega lika. Stripomladci predstavljajo lep delež številke, toda berejo se tekoče, tako da Alex Frost, Pete Heyes, Emma Rendel, Martin Ramoveš in Miha Ha gladko zdrknejo po grlu ter stopijo direktno v kri (in še kam).


Intervjuja seveda ne bi bila popolna brez spremnega repertoarja. Finski intervjuvanec Jyrki je prispeval tokratne platnice in nekaj strani zanj precej reprezentativnega stripa, medtem ko smo s strežnika @novodoba.org, pričakujoč nepričakovano, nepričakovano pričakali prav to: Bernharda Xilko, Johanna Marcadé in Mileta Mijatović, Dunja Janković, Anna Ehrlemark, Radovan Popović in Danijel Savović so v imenu blagovne znamke Novo Doba prispevali zbir svojih stripov, ki so tudi prikaz poseganj na razna druga področja ustvarjanja. Da bi nekateri prišli do izraza, smo jim namenili sredinske barvne strani poleg povratnika Alexa Schuberta.


Ker neka navadna recenzija pač ni več dovolj, se Stripburgerjevi uredniki lotevamo raznih poskusov: Domen Finžgar in David Krančan sta splavila dvojno recenzijo Scotta McClouda v slovenščini, medtem ko je Kaja Avberšek z enim samim zamahom opravila s kar tremi svežimi naslovi mladinskega stripa in literature. Zdaj že redna recenzenta Ana Bogataj in Gašper Rus sta oddelala svojo tlako po predpisih in brez pripomb, medtem ko smo po raznih vezah pribredli celo do daljne Armenije (tekst). Od tam se nam javlja in predstavlja domačo sceno Levon Gyulkhasian.


Veliko užitka ob branju in dober tek!


*

Dear readers,

the new issue that we all, us included, have been expecting for a long time, is finally out. Right on time to be taken to your first seasonal trips abroad, to the sea or the mountains.

 

This issue is stock full of comics from all parts of the world as many different comics have appeared in our mailbox. This issue's dynamics lies on the axis of dychotomy between the individual and the collective, whose extremes are represented by the two interviews. The first one features Kaja Avbersek's discussion with Jyrkiji Heikkinen, (interview) a very cordial gentleman from Finland who draws wonderful poetic comics. The second one, however, seems to be a rather precipitous decision to interview Novo Doba (interview). Who, or even better, what is that, is of course hidden in the interview itself.

 

Global comic-making is still in good shape and new names keep popping up. We've aligned them with some seasoned veterans such as Marcel Ruijters, König Lü. Q. and Lars Sjunnesson, who contributed the first of a five-part mini serial about Åke the bastard. New names in comic-making represent a hefty share of the issue, but their comics flow smoothly, thus allowing Alex Frost, Pete Heyes, Emma Rendel, Martin Ramoveš and Miha Ha to gently enter the reader's digestive system and be an enjoyable meal.

The interviews wouldn't be complete without the accompanying repertoire. Jyrki Heikkinen has contributed this issue's cover, some sketches and a  very Jyrkiesque short comic. On the other side, Bernharda Xilko, Johanna Marcadé in Mileta Mijatović, Dunja Janković, Anna Ehrlemark, Radovan Popović and Danijel Savović from Novo Doba sent us their wokrs experimenting in employing comics principles in other artistic forms (or is it vise versa?). Some of their comics have deserved a publication in colour, so we put them next to the intriguing Alex Schubert.

A regular reviews simply don't do anymore, so Stripburger's editors try different experiments as well: Domen Finzgar & David Krancan have co-wrote a double review of Scott McCloud's works that were translated into Slovenian, and Kaja dealt with three new titles in one reviewal stroke. Now already regular contributors Ana Bogataj and Gasper Rus have masterfully paid their dues (as is proper), while our connections took us even to the far away Armenia. Levon Gyulkhasian from Yerevan writes firsthand about the comics and the comics scene in Armenia (text).

Enjoy your reading and bon appétit!