t_pika.gif (176 bytes) t_publ_s.gif (952 bytes)

 

t_crta.gif (284 bytes)
t_krog.gif (176 bytes) ZALOŽNIŠKI PROGRAM SCCA-LJUBLJANA
SCCA-Ljubljana izdaja raznovrstne publikacije, ki predstavljajo pomemben prispevek k teoriji in produkciji na področju sodobne umetnosti v slovenskem in mednarodnem prostoru, in so hkrati povezane s programi in projekti zavoda.


Naročila: Urša Jurman,  jurmanur@mail.ljudmila.org

SCCA, ZAVOD ZA SODOBNO UMETNOST–LJUBLJANA
Metelkova 6, Slovenia – 1000 Ljubljana,
tel: **386 (0) 1 431 83 85/ fax: **386 (0) 1 430 06 29
e-mail: scca@mail.ljudmila.org

10% popusta pri nakupu publikacij na SCCA - Ljubljana

 

Platforma SCCA
 
   
           
PlatformaSCCA, n.1, junij/June 2000
 
PlatformaSCCA, n.2, December 2000
PlatformaSCCA, n.3, januar/January 2002

PlatfromaSCCA, časopis Zavoda SCCA-Ljubljana je namenjen aktualnim temam, ki prispevajo k razumevanju sodobne umetniške prakse in njenega konteksta.

Obveščamo o novostih iz dejavnosti zavoda in objavljamo izvirne in prevodne tekste s področij sodobne umetnostne in družbeno kritične teorije ter likovne kritike.

Z rubriko Odprta scena spodbujamo k pisanju tudi mlajše še ne izkušene avtorje in avtorice

Žepna zbirka

V sodelovanju z založbo /*cf.

Gre za vrsto prevodnih in izvirnih tekstov o aktualnih temah sodobne umetnosti, pomembnih za razumevanje sodobne umetniške produkcije in njenega konteksta. Ta izdajateljska dejavnost se vključuje v raziskovalno in izobraževalno naravnanost zavoda, ki skuša vzpostaviti pomen kriticne teorije in refleksivnih strategij delovanja v ukvarjanju s sodobno umetnostjo, zlasti med mlajšimi kolegicami in kolegi.

Uredniški odbor Barbara Borčić, Vuk Čosić, Alenka Pirman, Gregor Podnar, Zoja Skušek, Rajko Vidrih (likovni urednik), Igor Zabel (urednik zbirke)

Doslej je izšlo devet knjižic:

ŽEPNA 1: John Berger, Rabe fotografije
ŽEPNA 2: R. Koolhaas, S. Sassen, Ch. Abel, M. Augé, Mestomorfoze
ŽEPNA 3: CAE - Critical Art Ensemble, Elektronska državljanska nepokorščina
ŽEPNA 4: P. Ziff, N. Goodman, Umetnina: Kaj je to?
ŽEPNA 5: Max Imdahl, Delavci se pogovarjajo o moderni umetnosti
ŽEPNA 6: Oliver Marchart: Neoizem. Avantgarda in samozgodovinjenje
ŽEPNA 7: Charles Harrison: Modernizem in konceptualna umetnost
ŽEPNA 8: Victor Misiano: Kulturna protislovja tusovke
ŽEPNA 9: 0100101110101101.org in Luther Blissett: Velika umetniška potegavščina


več o zbirki


Prodajna cena knjižice .....  1.026 SIT
Popust za študente v Študentski knjigarni (Kersnikova 4, Ljubljana)

 

t_krog.gif (176 bytes) Videodokument
 
Video umetnost v slovenskem prostoru 1969 - 1998
Katalog, knjižica esejev, CD-ROM
Založnik: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), Ljubljana 2000
Urednica: Barbara Borčić
Uredniški odbor: Zemira Alajbegović, Barbara Borčić, Nerina Kocjančič, Igor Španjol
Dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt o video umetnosti v slovenskem prostoru je potekal v okviru Dokumentacijskega programa SCCA-Ljubljana med letoma 1994- 1999.
 
katalog: 212 strani, barvni tisk, format 23 x 27 cm
knjižica esejev:216 strani. čb tisk, format 13,8 x 17,8 cm
 
KATALOG

Arhivsko dokumentarni material o video produkciji in dogajanju. Osrednji del publikacije sestavljajo predstavitve enaindvajsetih avtorjev/avtoric: kratek življenjepis, videi, drugi projekti in predstavitve in bibliografija. Ob našteto “objektivno” podatkovje smo v predstavitev avtorja vključili tudi njegovo, njeno izjavo, vezano na lastno ukvarjanje z videom, ki v katalog vnaša subjektivni pogled. Sledijo kronologija dogodkov in projektov v povezavi z video medijem v slovenskem prostoru, predstavitev video študija in produkcije na ALU v Ljubljani, seznam video delin indeks imen.

Avtorji videov:

Vuk Ćosić, Nuša in Srečo Dragan, Nuša Dragan, Srečo Dragan, Jasna Hribernik, Marko Košnik, Marko A. Kovačič, Ema Kugler, Andrej Lupinc, Marijan Osole - Max, Marko Peljhan, Sašo Podgoršek, Nataša Prosenc, Rok Sieberer - Kuri, Mirko Simić, Apolonija Šušteršič, Peter Vezjak, Miha Vipotnik, Sašo Vrabič, Andrej Zdravič, ZANK - Zemira Alajbegović in Neven Korda.

KNJIŽICA ESEJEV

Teksti o video produkciji v Sloveniji v različnih kontekstih (od njenih začetkov v okviru konceptualistične ustvarjalnosti skupine OHO, raziskovanja videa kot novega medija oz. komunikacijske in informacijske tehnologije in učinkov na alternativno sceno do kompleksnih avtorskih video del) ali v razmerju do televizije ali drugih umetniških praks (film, likovna umetnost, ples, gledališče). Sledijo kratki življenjepisi avtorjev besedil in bibliografija.

Teksti:

Barbara Borčić: Uvod: Recepcija videa v slovenskem kulturnem prostoru

I. ZAMRZNJENI ČAS

Brane Kovič: K začetkom slovenskega videa: Prolegomena za “vojno znakov”
Zemira Alajbegović: Zamrznjeni čas - osemdeseta, ŠKUC Forum, FV Video in drugi
Bogdan Lešnik: Video in alter scena v Sloveniji osemdesetih let
Majda Širca: Bodočniki
Nerina Kocjančič: Devetdeseta - od video žanrov do novih medijev

II. ZGODNJA DELA

Melita Zajc: Video produkcija v slovenskem prostoru pred letom 1969: Zgodnje rabe tehnik neposrednega prenosa in magnetoskopskega zapisa na TV Ljubljana: pogled v človeško srce in prvi video spoti
Biljana Tomić: Vzhodno od raja: Video v Jugoslaviji
Zemira Alajbegović in Igor Španjol: V tehnološkem primežu televizijske postaje

Intervju z Mihom Vipotnikom

III. RAZŠIRJENI PROSTOR

Nadja Zgonik: Video osvajanje prostora
Koen Van Daele: Ples in video v povratni smeri

CD-ROM je druga priloga h katalogu. Gre za smiselno razširjeni in zmožnostim cederoma prilagojeni verziji knjižice esejev in kataloga s kratkimi klipi iz video del.

VIDEODOKUMENT CD-ROM je na 7. mednarodnem festivalu računalniških umetnosti v Mariboru dobil prvo nagrado v kategoriji najboljšega interaktivnega dela v elektronskem mediju. Uspešno se je vključil tudi na CD-ROM multimedijskega natečaja EuroPrix 2001 in bil v tem okviru predstavljen na Frankfurtskem knjižnem sejmu in na predstavitvi v Lisboni.

 

 

Svet umetnosti 1997
Zbornik.
Konceptualna umetnost 60-tih in 70-ih
(s katalogom razstave This Art is Recyled)
Izdal ŠKUC (Galerija Škuc), 1997
72 strani, čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Besedila Igor Zabel, Načeli serije in programa v ohojevski umetnosti, Lilijana Stepančič, Body art in OHO, Miško Šuvaković, Konceptualna umetnost v Srbiji, Antje von Graevenitz, Umetnikova osebnost kot sredstvo konceptualne umetnosti v Nemčiji, Charles Harrison, Konceptualna umetnost in problem predstavitve, Laszlo Beke, Konceptualna umetnost v vzhodni Srednji Evropi, Branka Stipančič, Radikalna umetnost iz Hrvaške.

ni naprodaj

Svet umetnosti.
Zbornik. svet98.jpg (11701 bytes)
Teorije razstavljanja
(s katalogom razstave Ko umetnost nabija).
Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1998
88 strani, čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Besedila: Stephen Bann, Razstavljanje skozi čas, Ute Meta Bauer, Do-It-Yourself: Razstave umetnikov 20. stoletja, Nadja Zgonik, O vlogi ukvarjanja z nacionalno identiteto v teorijah razstavljanja na Slovenskem med zgodovino in sodobnostjo, Konstantin Akinsha, O underground sceni, Tadej Pogačar, P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti in Novi parazitizem, Igor Zabel, Razstavne strategije v devetdesetih, Vuk Ćosić, Net.Art, besedilo.

cena 2.000 SIT

Svet umetnosti.
Zbornik.
Geopolitika in umetnost.
Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana),
november 1999
čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Besedila: Charles Harrison: Nekompetentnost in njene prednosti, Jaroslav Andel: Spreminjajoča se stališča umetnosti - primer Češkoslovaške / Češke, Calin Dan: Geografija pogube. Ocena možnosti, Irwin: Vzhodni modernizem - tri razstave, trije projekti, štiri knjige, Dušan Rutar: Digitalna estetika, globalne podobe in etika novega tribalizma, Edi Muka: Permanentna nestabilnost, Marko Peljhan: Strategije minimalnega odpora - analiza taktičnega delovanja v družbi kontrole.

cena 3.000 SIT

Potlačena umetnost - Zbornik
Izdal: OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana),
oktober 1999
čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Prispevki in diskusijski del iz simpozija (Muzej novejše zgodovine, Ljubljana, 3. December 1998)

Projekt Potlačena umetnost želi dopolniti podobo razvoja moderne slovenske likovne ustvarjalnosti, s tem da izpostavi in osvetli zamolčana, potlačena in preinterpretirana dejstva, ki so v našem zgodovinopisju dokaj neproblematično začrtala zgodbo moderne slovenske umetnosti. Namen ni spodbijanje teh ugotovitev, ampak njihova relativizacija in kontekstualizacija v luči novih vprašanj, ki jih zastavljajo sodobni metodološki pristopi. Sodelujoči so svoje raziskave osredotočili na nekaj ključnih poglavij iz zgodovine slovenske umetnosti druge polovice 19. in 20. stoletja z namenom, da prikažejo predvsem tiste njihove fasete, ki so pogosto predstavljene kot neizpodbitne resnice, ideološki konstrukti, mitološka slepila.

Besedila: Jure Mikuž: Uvod, Andrej Smrekar: Wolfova oporoka, Sergej Kapus: Govor mita, Tanja Mastnak: Stereotipska ženskost, modernizem in Ivana Kobilca; Beti Žerovc: Vesna ob izviru umetnosti, Iztok Durjava: Slovenski impresionizem v luči polemike 1948 -1949 in pogled v zgodovino, Tomislav Vignjević: Med nasprotovanjem in kontradikcijo, O štirih slovenskih spomenikih.

cena 2.000 SIT

 

 

t_krog.gif (176 bytes) Urbanaria prvi del  
Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1994
Uredila Lilijana Stepančič
124 strani, barvni tisk, format 23,3 x 23,3 cm,slovenski/angleški teksti
Besedila

Lilijana Stepančič: Urbanaria - prvi del:Dokumenti/skice procesa ustvarjanja, Marina Gržinić: Strategije virtualizacije mesta, Victor Misiano: Iz “urbs represiva” v “urbs paranoica”, Pogovor med Paulom Viriliom in Hansom Ulrichom Obristom, Braco Rotar: Trigonometrija in planifikacija: utopična zorna točka.

Katalog Urbanaria, prvi del, ponuja teoretsko podlago projektu Urbanaria, ki ga je SCCA-Ljubljana realiziral v letih 1994-97 in je tematiziral umetnost v urbanem kontekstu. Javni razpis/povabilo je bil odprt za vse izrazne načine in vizualne medije. V drugem delu katalog predstavlja vseh 46 prispelih predlogov (skice, teksti, dokumenti), ki so bili leta 1994 predstavljeni v Narodni in univerzitetni knjižnici na konceptualni razstavi Urbanaria - prvi del.

cena 3.000 SIT

 

Urbanaria drugi del
Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1997
Uredila Lilijana Stepančič
104 strani, čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Besedila Melita Zajc, Majhno, srednje, veliko, zelo veliko. O umetnosti in vednosti sodobnih teles in prostorov, Hans-Ulrich Obrist, Intervju s Paulom Viriliom in intervju z Massimom Cacciarijem.

Katalog Urbanaria, drugi del, ponuja teoretsko refleksijo projekta Urbanaria, ki ga je SCCA-Ljubljana realiziral v letih 1994-97 in je tematiziral umetnost v urbanem kontekstu. Mednarodna žirija je za izvedbo izbrala 14 projektov naslednjih umetnikov: Vuk Ćosić in Matej Andraž Vogrinčič, Maja Gspan Vičič in Petra Varl, Irwin, Marko A. Kovačič, Novi Kolektivizem, Mreža za Metelkovo in Retina, Marko Peljhan, Alenka Pirman, Tadej Pogačar, Marjetica Potrč, Nataša Prosenc, Nika Špan, Metod Vidic in Rajko Vidrih ter kot gost Aleksander Brenner iz Rusije.

O projektih so pisali: Andrej Kovalev, Lela B. Njatin, Zoja Skušek, Đurđa Otržan, Rastko Močnik, Marko Hren, Borut Brumen, Eda Čufer, Juri Leiderman, Laura Mc Gough, Tomislav Vignjević, Goran Tomčić, Aleksandra Bašić in Miha Zadnikar.

cena  3.000 SIT

 

Medij v Mediju
Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1997 mvm.jpg (11826 bytes)
Uredile Barbara Borčić, Vanesa Cvahte, Lilijana Stepančič
168 strani, č-b tisk, format 23,3 x 23,3 cm, slovenski/angleški teksti
Besedila

Lilijana Stepančič: Uvod, Vanesa Cvahte: Medij v mediju, Melita Zajc: Hitri avtomobili, trdi zvoki.

Katalog predstavlja razstavni projekt o recepciji množičnih medijev in njihovi interpretaciji skozi zgodovinski pogled in sodobna umetniška dela., ki so ga sestavljali razstava, Internet projekta, televizijska spota in avantgardistični filmi. Razstava: Dara Birnbaum, Dragomil Bole, Michael Brodsky, Rosa Brueckl, Gregor Schmoll, Veronika Dreier, Marina Gržinić, Aina Šmid, Thomas Korschil, Marko Kovačič, Damijan Kracina, Dalibor Martinis, Hans-Jorg Mayer, Peter Weibel; filmi: Bruce Conner, Ken Jacobs, Peter Tscherkassky, Mattias Muller, Martin Arnold; Internet:

Vuk Ćosić, Peter G. Hoffman; televizijska spota: Irwin, Marko Peljhan/Projekt Atol

O projektih so pisali: B.H.D. Buchloh, P. Lampič, M- Brodsky, A. Spiegl, F. Niegelhell, M. Gržinić & A. Šmid, Th. Korschil, B. Lešnik, T. Vignjević, N. Beroš, N. Rottner, M. Michalka, V. Ćosić, almosen, M. Rogač.

Razprodano!

 

Artice horulae
Slovar nemških izposojenk v slovenskem jeziku
Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana) in Inštitut za domače raziskave, 1997
Zbrala in uredila Alenka Pirman
93 strani, č-b tisk, format 11 x 17 cm
Slovar osebne zbirke besed-germanizmov, ki jih je avtorica zbirala dolga leta Del zbirke je bil javno predstavljen kot projekt v okviru razstave Urbanaria, drugi del (40 stojal z izvezenimi zastavicami na mizah v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice od 20. novembra do 23. decembra 1995.

cena   2.000 SIT

 

Grenkosladka preteklost.
Aleksander Macijauskas, Antanas Sutkus
Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), 1997
solty1.jpg (13505 bytes) solty2.jpg (13409 bytes)
Uredila Lilijana Stepančič
80 strani, čb tisk, format 23,3 x 23,3 cm
Besedilo Raminta Jurenaite

Katalog razstave litvanskih fotografov v Sloveniji. Odlikujejo ga kakovostne črno bele reprodukcije, ki predstavljajo reprezentativen izbor iz njunih opusov (1969-1989).

cena 1.500 SIT

 

Research & Education in Contemporary Art in Eastern and Central Europe:

On Initiation, Development and Implementation of a Network Programme (1998-2000),
zbornik


Izdal OSI-Slovenia (SCCA-Ljubljana), junij 2000
Uredila Alenka Pirman
90 strani, cb tiskProdajna cena ..................... 1.500 SIT

Besedila
Samo v angleškem jeziku.
V zborniku so poleg informacij o programu in zamisli o t.i. vzporedni akciji objavljeni raziskovalni in izobraževalni projekti, ki so bili realizirani v okviru mrežnega programa Sorosovih centrov za sodobno umetnost med letoma 1998 in 2000 v 15 SCCA-jih: Almaty, Vilnius, Kiev, Moscow, St. Petersburg, Warshaw, Chisinau, Bratislava, Odessa, Skopje, Zagreb, Sarajevo, Tallinn, Ljubljana, Bucharest.

 

 

SCCA-Ljubljana / info slo/ novosti / projekti in programi / knjižnica / kontakt / e-mail
english / info english / library / projects & programs /contact / slovensko