Publikacije

Mednarodni programi umetnosti in kulture

 
 
Artservis
 Artservis je spletno "orodje", namenjeno umetnikom, teoretikom in administratorjem sodobne umetnosti, ki delujejo v Sloveniji. Izhaja iz izkušenj, ki jih je SCCA-Ljubljana - nekoč program Sorosove fondacije, danes pa neprofiten Zavod za sodobno umetnost - pridobil v sedmih letih svojega delovanja.

Artservis brezplačno ponuja tekoče informacije o virih financiranja, ponudbah za sodelovanje in izobraževanje, obenem pa objavlja priročne nasvete in obsežen komentiran seznam virov podatkov.

Spletna stran je začela poizkusno obratovati 16. julija 2001. Na podlagi zbranih komentarjev in mnenj "testnih uporabnikov" (hvala!) smo orodje izboljšali in zdaj je pred vami.

Poglejte, komentirajte, razširjajte in uporabljajte!

 

Platforma SCCA
 

PlatfromaSCCA, časopis Zavoda SCCA-Ljubljana je namenjen aktualnim temam, ki prispevajo k razumevanju sodobne umetniške prakse in njenega konteksta.

Obvešcamo o novostih iz dejavnosti zavoda in objavljamo izvirne in prevodne tekste s področij sodobne umetnostne in družbeno kritične teorije ter likovne kritike.

Z rubriko Odprta scena spodbujamo k pisanju tudi mlajše še ne izkušene avtorje in avtorice.


Svet Umetnosti
  (začetek programa je bil leta 1997 v okviru Galerije Škuc / started in 1997 within the frame of the Škuc Gallery)

Vsakoletni izobraževalni program centra poskuša zapolniti vrzel v teoriji in praksi na področju sodobne umetnosti. Program sestavljajo desetmesečni kuratorski tečaj (koncipiranje in izvedba razstave pod mentorskim vodstvom), vrsta javnih predavanj na izbrano temo, študijske izmenjave in ekskurzije.

 

Internet Portfolio
  Sedemnajst izbranih umetnikov je aktivno sooblikovalo svojo predstavitev na svetovnem spletu. Namen projekta je bil umetnike seznaniti z rabo interneta kot orodja in potencialnega izraznega sredstva hkrati.

 

(Damijan Kracina, Marko Košnik, Marko A. Kovačič, Strip Core, Apolonija Šušteršič, Inštitut za domače raziskave, Žiga Koritnik, Darij Kreuh, Marija Mojca Pungerčar, Nataša Prosenc, Franc Purg, Petra Varl, Matej Andraž Vogrinčič, Janja Vrabec in P.A.R.A.S.I.T.E. Muzej sodobne umetnosti, Milena Kosec, Rene Rusjan)

 

Videospotting
 

Vrsta video programov z izbranimi video deli slovenskih avtorjev
in njihove predstavitve: Od alternativne scene do avtorskega videa
(v sodelovanju z Galerijo Škuc), Bodyspotting, Kreature, Dokuart,
Nestrpnosti, Dancemania in Spomini.

 

 

Žepna zbirka
 

(od leta 1999, v sodelovanju z založbo /*cf )

Gre za vrsto prevodnih in izvirnih tekstov o aktualnih temah sodobne umetnosti, pomembnih za razumevanje sodobne umetniške produkcije in njenega konteksta. Ta izdajateljska dejavnost se vključuje v raziskovalno in izobraževalno naravnanost zavoda, ki skuša vzpostaviti pomen kriticne teorije in refleksivnih strategij delovanja v ukvarjanju s sodobno umetnostjo, zlasti med mlajšimi kolegicami in kolegi.

Uredniški odbor Barbara Borčić, Vuk Čosić, Alenka Pirman, Gregor Podnar, Zoja Skušek, Rajko Vidrih (likovni urednik), Igor Zabel (urednik zbirke)

Doslej je izšlo devet knjižic:

ŽEPNA 1: John Berger, Rabe fotografije
ŽEPNA 2: R. Koolhaas, S. Sassen, Ch. Abel, M. Augé, Mestomorfoze
ŽEPNA 3: CAE - Critical Art Ensemble, Elektronska državljanska nepokorščina
ŽEPNA 4: P. Ziff, N. Goodman, Umetnina: Kaj je to?
ŽEPNA 5: Max Imdahl, Delavci se pogovarjajo o moderni umetnosti
ŽEPNA 6: Oliver Marchart: Neoizem. Avantgarda in samozgodovinjenje
ŽEPNA 7: Charles Harrison: Modernizem in konceptualna umetnost
ŽEPNA 8: Victor Misiano: Kulturna protislovja tusovke
ŽEPNA 9: 0100101110101101.org in Luther Blissett: Velika umetniška potegavščina

več

 

t_krog.gif (176 bytes) Videodokument
 
Video umetnost v slovenskem prostoru 1969– 1998 / Video Art in Slovenia 1969– 1998

Pionirski dokumentacijski, arhivarski in raziskovalni projekt o treh desetletjih video umetnosti v slovenskem prostoru. Sestavljajo ga pregledni katalog o enaindvajsetih avtorjih in avtoricah in njihovih video delih, knjižica esejev o video mediju in njegovem zgodovinskem razvoju ter o razmerju videa do drugih umetniških in družbenih praks in CD-ROM, ki poleg dokumentarnega in tekstovnega gradiva vključuje tudi kratke klipe iz izbranih videov.

VIDEODOKUMENT CD-ROM je na 7. mednarodnem festivalu računalniških umetnosti v Mariboru dobil prvo nagrado v kategoriji najboljšega interaktivnega dela v elektronskem mediju. Uspešno se je vključil tudi na CD-ROM multimedijskega natecaja EuroPrix 2001 in bil v tem okviru predstavljen na Frankfurtskem knjižnem sejmu in na predstavitvi v Lisboni.

 

 

t_krog.gif (176 bytes) Manifesta na domačem pragu
  Raziskovalni projekt je namenjen proučevanju delovanja sodobnega umetnostnega sistema na primeru Manifeste 3, Evropskega bienala sodobne umetnosti, ki ga bo leta 2000 gostila Ljubljana. Raziskava je osredotočena na tri teme: analiziranje samopodobe Manifeste 3, proučitev vpliva Manifeste 3 na lokalno likovno sceno in analiziranje umetniških del, razstavljenih na Manifesti 3.

 

 

t_krog.gif (176 bytes) Urbanaria
  Urbanaria je bila prva razstava centra. Tematizirala je umetnost v urbanem okolju, bila pa je razdeljena na dva dela: konceptualno razstavo vseh petdesetih predlogov, prispelih na javni razpis, in realizacijo trinajstih projektov na različnih lokacijah po Ljubljani in v različnih časovnih obdobjih.

 

 

t_krog.gif (176 bytes) Medij v Mediju
  Medij v mediju je bil mednarodni razstavni projekt, ki je predstavil umetniške koncepte, katerih tema so množični mediji, njihovo delovanje, psihosocialni in ideološki učinki ter estetske kvalitete. Enakovredno je predstavil različne umetniške medije: video, ambient, fotografijo, avantgardistični film in Internet.

 

 

t_krog.gif (176 bytes) Potlačena umetnost
  Raziskovalni projekt o vprašanjih recepcije in vrednotenja moderne slovenske umetnosti.
Izsledke so sodelavci predstavili na umetnostnozgodovinskem srečanju v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani 3. decembra 1998. Izšel je zbornik s prispevki in diskusijo s srečanja.

 

 

 

SCCA-Ljubljana / info slo/ novosti / projekti in programi / knjižnica / kontakt / e-mail
english / info english / library / projects & programs /contact / slovensko