POZORIŠTE ŠEŠIRA 
STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana 

 •    sila koja se 
     iznenada 
     pojavljuje i 
     rešava stvar
 • Štirje pravi dedci

 • STRIP CORE:

 • Damjan  

 •     Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •     Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 • PROGRAM

     "POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI"
  avtor: Ljudmila Stratimiroviæ
  sodelujejo: Zoja Borovèanin, Tatjana Prokiæ, Zorana Minèiæ
  muzika: Nemanja Aæimoviæ, Dejan Utvar, Vladimir Ðorðeviæ
  luè in fotografija: Aleksandra Stratimiroviæ
  premiera: nov. 1999, Bitef (Beograd)
  Predstava Pomlad ali noèna mora v Srbiji povezuje sodobno urbano kulturo in tamkajšnjo tradicijo. Predstava je inspirirana z narodnimi motivi, srbsko narodno glasbo, plesom in nošo. 
  "Vsi ti elementi so obdelani in vpeti v naše videnje Srbije. Predstavljamo tradicionalno Srbijo in tudi tisto, v kateri živimo, predvsem pa obdobje, v katerem smo pripravljali predstavo (poletje 1999)", pravijo v Pozorištu Šešira.


      
      
    

  download: foto4, foto5, foto6, foto7, foto8