POZORIŠTE ŠEŠIRA
STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana 

 •    sila koja se 
     iznenada 
     pojavljuje i 
     rešava stvar
 • Štirje pravi dedci

 • STRIP CORE:

 • Damjan  

 •    Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •    Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 • PROGRAM

   
  Gledališka skupina in bend Pozorište Šešira deluje od 1993. leta. Vodja in ustanovitelj skupine je Ljudmila Stratimiroviæ. Njeno delo je od vsega zaèetka usmerjeno k oblikovanju klobukov ter k raziskavi oblike in materiala. Veliko pozornost in kreativne energije avtorica posveèa naèinu prezentacije kolekcij in postopoma razvija veè plastno multimedijalno formo. Klobuki postanejo zašèitni znak in izhodišèe za realizacijo pestrega scenskega izraza. Kreativnost, raziskovanje, ekperiment, inovativnost in multimedialnost so konstante ustvarjalnosti Ljudmile Stratimiroviæ. Ta ustvarjalna geneza je našla svoje izhodišèe v okviru gledališke skupine, ki je ustanovljena ne dolgo tega. V procesu kreiranja zadnje predstave se je izoblikovala tudi glasbena skupina. S tem je Pozorišèe Šešira prerastlo v resno skupino, ki koristi klobuk kot dekor in ki s kombiniranjem mode, gibanja, glasbe, videa, fotografije in stripa razvija nov medij. S pesmijo Alfa akvari so se Pozorište Šešira povzpeli na vrh top liste na radijskih in televizijskih postajah v Beogradu. 

  predstava Zima ali sanje ali potovanje v vseh smereh
  predstava Pomlad ali noèna mora v Srbiji

  e-mail

       
  download: foto1, foto2, foto3, foto4

  bend Pozorište Šešira     download: foto1, foto2