NEOÈEKIVANA SILA KOJA SE IZNENADA POJAVLJUJE I REŠAVA STVAR
STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana 

 •   sila koja se 
    iznenada 
    pojavljuje i 
    rešava stvar
 • Štirje pravi dedci

 • STRIP CORE:

 • Damjan  

 •   Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •   Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 • PROGRAM
   
   
   

   

  Bend deluje od sredine leta 1997. Nastopali so v skoraj vseh pomembnih glasbenih prizorišèih v Beogradu, tudi na Ring-Ringu, mednarodnem festivalu nove glasbe. 

  Èlani: 
  Vladimir Ðorðeviæ - kitara; 
  Goran O. Nikoliæ - kitara; 
  Zlatko Veljkoviæ - bas kitara;
  Nemanja Aæimoviæ - bobni;
  Srðan Jerotijeviæ - sempli.

  Dragan Ambroziè, Jutro s stilom, VREME, Jugoslavija, jun, 1998. 
  Digitalizirano džeziranje: "Neoèekivana sila …" je ohranila prvinsko dimenzijo rock'n'rolla - njegovo nepredvidljivost ter je z mutacijo psihadeliènih rock izkušenj, skozi jezik breakbeata in trip-hopa, prišla do veèèasovnih space-rock improvizacij, ki - na prvi pogled -  nimajo niti zaèetka niti konca. 
  ...Ko "Sila" z neverjetno strastjo in zagretostjo za nova in nepredvidena doživetja zaène pohajati skozi stile, nas nosi k pravem zakljuèku kateregakoli koncerta - ki nastopi, ko se vsa èutila utrudijo in otopijo, emocije pa se izpraznijo do dna. Dokler nas do tega ne pripeljejo ne bodo prenehali. Gre za skupino, ki je brez nosilca zvoka (težko si je tudi zamisliti kot pravo odslikavo njihove glasbe) in je velika in pomembna nova skupina že zaradi tega, ker je izumila svoj zvok in estetiko, do konca izpeljala eno podzvrst, ki je tekla pod površino vsa ta leta odkar je odsotna Disciplina kième. To je podzvrst improvizirane glasbe, ki so jo na zaèetku desetletja oblikovali Klajberi (eden od kitaristov "Sile", Vlado, je nekdanji kitarist Klajberov) - doživeti vrhunsko zadovoljstvo, trans nedoživetega. 
  S povzdigovanjem improvizacije na nivo umetniškega postopka in ohranjanjem odprtosti strukture pesmi (ki tako ali tako obstaja samo v navednicah, saj se odvija tu, pred publiko) je "Sila" postala prva domaèa skupina, ki je instiktivno zavohala digitilizirano estetiko modernega èasa in jo uvedla pri nas - estetiko posebnosti vsakokratnega vkljuèevanja v glasbo, v kateri je vsaka pesem vsakiè, ko jo poslušate, drugaèna, vsakiè druga verzija. Njeno ime je ena od razlag pojma deus ex machina, njena repetativna improvizacija pa je poskus definiranja nove glasbene izkušnje, zasnovane na popolni odprtosti - obèutek podoben tistemu, ki ga doživljate ob raèunalniku, ko izbirate smeri brskanja po Internetu. Vedno je vse mogoèe - nikoli ni niè isto.
  Sotoni s silo: Paradoksalno, prav na ta naèin je rock glasba, predelana skozi dance kulturo, psihadelijo in jazz, prišla do svoje skrajne, osvobojene forme, v kateri je vsak dogodek vedno in znova - nov. Nihèe še ni bil na dveh enakih koncertih "Sile", ker je njim zares nemogoèe, da bi jih ponovili. Èe bi to storili, bi v istem trenutku postali najbolj dolgoèasna skupina vseh èasov.
  Seveda je treba dodati, da so sami zavestno intervenirali, gojili svojo nepredvidljivost in menjavanje naèina igranja, širili in ožali osnovno zasedbo - enkrat bo z njimi igral Velja Mijanoviæ na Rolandu 909, drugiè bodo imeli s seboj èelistko, tretjiè trobentistko, èetrtiè bo YU-Ninja z raznimi glasbenimi citati polnil slušni prostor med "komadi". Poleg tega že mesece poteka njihov pohod po vseh prostorih v mestu, kjer se da igrati - "Sila" bo igrala po kafièih kot sta "Taboo" ali "MG", v obièanjih koncertnih prostorih kot sta Rex (velika scene prejšnejga tedna na Ring Ring festivalu in tudi mala soba) ali Dancing Sala Doma omladine, nekja èasa redno v "Andergroundu", pa na odprtem - v Barutani pod Kalemegdanom. In ker ne zavraèajo niti porok in podobnih prilik, morda prav ta trenutek postavljajo ozvoèenje na vašem dvorišèu. 
  To je strast igranja, strast glasbenikov, katerih življenje se vedno ujema s tistim, kar so v stanju producirati skozi svoje inštrumente. Strast, ki se je še bolj razplamtela, ker je nastala iz bede, ki se je ne da niti opisati, ker zapolnjuje vse pore našega vsakdana... Tu se je naselila z namenom, da ostane do nadaljnega.
  Prav to je osnovni obèutek po koncertu "Sile" - glasba, ki preti, da bo ugriznila - ne ve se, kako in kdaj - glasba duhovno laènih, ki išèe in daje. Ne glede na možne pripombe je "Sila" bend, kakršnega še nismo imeli in ki lahko nastane le tukaj in sedaj. V iskanju katarze, ki ne bo prišla, bodite pristoni pri ustvarjanju dogodka, dokler ga kdo sploh še ustvarja - ali pa umrite leže.