STRIP CORE 8999
english

STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana sila

 •    koja se iznenada
     pojavljuje i 
     rešava stvar
 • Štirje pravi dedci

 •  

   

  STRIP CORE:

 • Damjan Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •     Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 •  

   

  PROGRAM   

  Ob priliki obeležitve desetega leta delovanja multimedijske združbe Strip Core predstavljamo projekt Strip Core 8999

  Strip Core je bil ustanovljen leta 1989 kot iniciativa mladih umetnikov, prej delujoèih v okviru Hard Core Kolektiva (HCK), ki je bil razpušèen oktobra 1989. Èlani Strip Corea so nadaljevali dejavnost, na kateri je baziral HCK (organizacija koncertov, multimedijskih dogodkov), poudarek pa je bil in je na lastni umetniški produkciji. Umetniška produkcija Strip Corea pokriva predvsem vizualno produkcijo (likovno, oblikovanje, video medij, fotografijo), kakor tudi glasbo (bend 2-2-2-7).

  Oktober 1992 je oznaèila prva številka Stripburgerja, publikacije s stripi, grafikami in fotografijami, ki jo je izdal Strip Core. Decembra 1993 je sledila druga, dvojna številka, s konceptom underground strip revije. Stripburger je še vedno edina edina slovenska strip revija, ki vsebuje novice s strip scene doma in v tujini ter dela slovenskih in tujih strip avtorjev (do sedaj je izšlo 24 številk). Del aktivnosti uredništva Stripburgerja je tudi organizacija razstav stripa doma in sodelovanje na razstavah stripa v tujini. V zadnjih letih je Stripburger moèno vpival na spremembo odnosa do stripa v Sloveniji. Za slovenske ustvarjalce stripa in ljubitelje stripa je postal je pomemben vir informacij o tem, kaj se dogaja na svetovnem stripovskem prizorišèu, posebno v Evropi, za tuje spremljevalce stripovske scene pa edini vir o tem, kar se dogaja na slovenski strip sceni. V tisku je nova, 25. številka Stripburgerja, ki poleg obilice stripov in informacij v posebnem bloku predstavlja italijanski strip.

  Prvo desetletje delovanja Strip Core so zaznamovali zlasti graffiti in glasbena skupina 2-2-2-7, ki se je do zdaj pojavila na veè kompilacijskih CD  plošèah (SLO  I.R.P.  1/92, No Border Jam No. 2, Elvis de Luxe Saundtrek, Eye - Sore, OX - Compilation # 23, comp. Youth Against Policial Violence! (Deifer records, Èile), Tavagnasco Rock '99 (Spazio Futuro, I), 1989/99 K4-RŠ), decembra '93 pa je  Strip Core  izdal njihov prvenec - CD z naslovom Stripcore. CD spremlja video spot I've Seen That... Like It Is, ki sta ga producirala V.S. Video in Strip Core. Marca 1995 je izšel 2. CD benda 2-2-2-7 z naslovom No Brains No Tumors, junija 1995, ob nastopu 2-2-2-7 na festivalu Druga Godba, pa je izšel njihov vinilni 7" ep Šarlo budi nežan s tremi dotedaj neizdanimi komadi, leta 1998 pa tretji album z naslovom Bi Bi Bi Sabí. Z veè kot 150 živimi nastopi na evropskih koncertnih prizorišèih so 2-2-2-7 postali prava koncertna atrakcija. 2-2-2-7 so tudi avtorji glasbe za plesno predstavo Sanjam spomin a se spominjam sanj skupine Fourklor (koreografa Branka Potoèana). Skupina 2-2-2-7 je letos prenehala s skupnim delovanjem. V okviru projekta Strip Core 8999 bo 23. decembra v klubu Channel Zero na Metelkovi Rok Sieberer - Kuri premierno predstavil video 2-2-2-7 v živo (iz Channel Zera, 19.6.1998).

  Leta 1995 se Strip Coreu pridružita fotograf  Damjan Kocjanèiè in freelancer Terrah

  Damjan Kocjanèiè, dipl. fotograf, ki je leta 1997 prejel 1. nagrado Profesionalnih fotografov Evrope za uvodne slike iz cikla Abelov rod, je avtor fotografij in (so)oblikovalec ovitka in plakata za album Bi Bi Bi Sabí skupine 2-2-2-7, za katero je oblikoval luèi na njenih živih nastopih. Avtor razstavlja samostojno in v okviru projektov Strip Corea. Tokrat bo predstavil del serije fotografij Lice - portreti Metelkovcev.

  Terrah, umetnik na svobodi, avtor izreka: "Strip Core je stanje zavesti - umetnost je reciklaža" in tisti, ki je pri komadu Maj Vej benda 2-2-2-7 igral bisernico, se je v zadnjih letih v Metelkova mestu predstavil s cikli kolažev Retormetelkova (maj, 1997), Psyche (sept. 1998) in Lažnikolaž (junij 1999). Sodeluje tudi pri skupinskih projektih Strip Corea. Ob tej priliki bo na ogled postavil cikel slikanih kolažev Rastafarisafari. V njem se avtor poglablja v tretjo dimenzijo svetlih plati življenja. V okviru projekta Strip Core 8999 bo izšla Terrahova knjiga Triptih, literarno-likovna povest, v kateri se avtor dotika tretje dimenzije temnih plati smrti.

  Rok Sieberer - Kuri, s svojo video produkcijo beleži delovanje Strip Corea. Soèasno pa kot produkcijska hiša Media Teror ustvarja lastno avtorsko video produkcijo. Poleg videa 2-2-2-7 v živo, bo postavil inštalacijo Preveè slep, da bi videl in zapis Beležka.

  Andrej Štular, ki ga poznamo predvsem po stripih v Stripburgerju, bo v okviru projekta Strip Core 8999 postavil razstavo Skrana - izbor stripov in slik iz zadnjega obdobja. Na ogled bo tudi njegova produkcija kratkih filmov. Avtor, ki je letos pristopil k multimedijski skupini Strip Core in je v Sloveniji prejel veè nagrad za fotografijo, film in strip, redno razstavlja in je tudi vodja strip galerije Perspektiva, v Strahinju pri Kranju.

  Nova produkcija Strip Core bo predstavljena na razliènih prizorišèih Metelkova Mesta, kjer veèina avtorjev ustvarja. Filmski, video in glasbeni program bo potekal v domaèem klubu Channel Zero (stavba Pešaki).

  Gostje projekta Strip Core 8999 bodo beograjski umetniki, ki bodo oblikovali program pod skupnim imenom Pomlad ali noèna mora v Srbiji. Pozorište Šešira in Neoèekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar sta na prvi pogled dva razlièna pojava, vendar jih povezuje veè stvari. Skupno ustvarjalno pot so zaèeli v zadnjih letih v èasu, ko je bilo zaradi situacije težko ustvarjati nekaj, kar nima direktnih navezav s politièno in družbeno realnostjo. Pomembno je njihovo vztrajanje na lastni ideji, odstopanje in neupoštevanje trendov. Tako se je izoblikovala posebna alternativna smer, katere delo bazira na multimedialnem pristopu in s tem kombinaciji vseh vidikov vizualnih umetnosti in glasbenih smeri, za katere èlani teh skupin menijo, da so pomebni v sedanjem èasu. Odprtost èlanov do sodobnih tokov na mednarodnem umetniškem podroèju in hkrati jasna vizija sta bili baza za izoblikovanje teh projektov, ki sodijo v sam vrh evropskega umetniškega ustvarjanja. Zakljuèni del programa Pomlad ali noèna mora v Srbiji bo koprodukcijski projekt, ki ga bo Pozorište Šešira izvedlo skupaj s slovensko glasbeno skupino Štirje pravi dedci