POZORIŠTE ŠEŠIRA 
STRIP CORE 8999

POMLAD ALI NOÈNA MORA V SRBIJI:

 • Ljudmila

 •    Stratimiroviæ
 • Pozorište Šešira
 • Neoèekivana 

 •    sila koja se 
     iznenada 
     pojavljuje i 
     rešava stvar
 • Štirje pravi dedci

 • STRIP CORE:

 • Damjan  

 •    Kocjanèiè
 • Rok Sieberer - 

 •    Kuri
 • Terrah
 • Andrej Štular
 • 2-2-2-7

 • PROGRAM
   
   
   

   

   "ZIMA ALI SANJE ALI POTOVANJE V VSEH SMEREH" 
  ideja, režija, kostumografija: Ljudmila Stratimiroviæ
  besedilo: Radiša Vaseljenoviæ 
  glasba: Nemanja Aæimoviæ, Dejan Utvar 
  video: Nikola Majdak, mlajši 
  risba: Aleksandar Zograf 
  sodelujejo: Tatjana Rokiæ, Aleksandra Stratimiroviæ, Tatjana Zakiæ

  Predstava Zima ali sanje ali potovanje v vseh smereh je premierno predstavljena decembra 1997 v Rexu (Beograd). 

  Zima ali sanje ali potovanje v vseh smereh je stripovsko-glasbena predstava, ki je nastala na podlagi SF zgodbe Radiše Vaseljenoviæa. ...Zunajzemeljska inšpekcija zavesti Univerzalnega bratstva je poslala nekaj agentov, da bi zbrali material za rešitev Poasonove ovire, ki se skriva v matematièni enaèbi, katera omogoèa potovanje v vseh smereh brez gibanja. Naloga skupine Pozorište Šešira je, da v vlogi posebnih tajnih agentov potuje s planeta na planet in zbira dele matematiène formule, pri èemer jim pomagajo specialne kape, opremljene s futuristiènim percepcijskim pomagalom iz obdobja Komunikacije.

  Predstava se odvija pred belim platnom, na katerega so projicirane risbe strip avtorja Aleksandra Zografa (poznamo ga iz revije Stripburger), ki služijo kot scenografija. Nastopajoèi so v stalnem kontaktu z glasbeniki (bend Pozorište Šešira v predstavah nastopa v živo), ki sledijo vsakemu njihovem gibu. 

  Dolžina predstave je cca 45 min.

            
      
    
  download: photo1, photo 2, photo3, photo4, photo5, photo6, photo7, photo8