KekeŠ

the youngest newspaper for gays


Uvodnik:
Ciao!

Pisma bralcev

[peckahla:
Od srca do srca
Izrael, Nova Zelandija, Danska, Slana mori pedre...

Grad:
Zadnja ve~erja?
Prireditev, ki je ni smelo biti
Vrnimo Gradu milo za drago!
Dunaj
Na koga naj bom besen?
Proti drugorazrednosti druga~e spolno usmerjenih
Protestna izjava za javnost
Potek dogodkov na Gradu

Ogledalo medijev

Slovenska popevka
Za odrom Slovenske popevke

Glasba:
Roxette, Tromatism

Pehtine arcnije:
Fitnes
Ko se mo{ki spremeni v `ensko

Z Adriati~em okoli sveta:
II. del: Slovensko Primorje - Od [e{ljana do Rovinja

Lepota:
Matej in njegovi izdelki, Skrbimo za svoje lase

Zgodba:
Zvit lisjak


KEKEŠ
Kersnikova 4
si-1000 Ljubljana
Slovenia
tel: +386-61-132 4089
fax: +386-61-329 185

Send coments to: siqrd@ljudmila.kud-fp.si.