KEKE©

7. številka, december 1996, e-različica


Kazalo

KEKE© številka 7, december 1996. Izdaja ŠKUC-Magnus, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana. Glavni in odgovorni urednik: Aleš Pečnik. To številko je uredil Tomaž L. Škorjanc. Vse pravice pridržane! Naslov uredništva in trženje: KEKE©, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, tel.: (061) 132 4089, fax: (061) 329 185. Uredništvo izraža razumevanje in iskreno sočutje, če kdo, ki se pojavi ali je omenjen v časopisu, ni gej. Branje dovoljeno kjerkoli - na ulici ali avtobusu, pod odejo ali na stranišču. Časopis je uporaben tudi za kurjavo, ker pri izgorevanju vse strupene snovi ostanejo v njem. Po mnenju Urada vlade RS za informiranje (4/3-12-148/94-23/17, 25. 1. 1994) se zanj plača 5% davek od prometa. Žiro račun ŠKUC 50101-678-52011, devizni račun 50100-620-133-27621-11990/3 (za Keke©).

TACISPHAREČasopis Keke(c) je podpirl Phare in Tacis - Program za demokracijo, iniciativa Evropske unije, ki pomaga promovirati demokratično družbo v državah srednje in vzhodne Evrope, v novih neodvisnih državah bivše Sovjetske zveze in v Mongoliji.