Ljudje in tehnika
Patent za človeka - žival

Celični biolog Stuart Newman in aktivist, pisatelj in ekonomist Jeremy Rifkin sta  družno vložila zahtevek za patentiranje bitja, ki bi bilo napol človek, napol žival. Njun namen je vzpodbuditi javno razpravo o tem vprašanju in predvsem preprečiti, da bi se tega domislil kdo drug. Kot pravi Rifkin, bo eno največjih družbenih in ustavnih vprašanj vseh časov prav vprašanje, ali je človeški zarodek intelektualna last ali ne. Patentne pisarne se bodo morale ukvarjati z zelo neljubimi vprašanji. Patent, ki sta ga prijavila, opisuje tehniko mešanja človeških celic z živalskimi. človek-prašič bi bil po njunem mnenju čisto koristen za presajanje organov. Želita patentirati ves postopek. Od začetka, do konca: od testiranja v epruveti do ustvarjanja zarodka, vsajanja v nadomestno mater in rojstva. Zahtevata patent za postopek in vse žive proizvode. To pomeni, da bo kakršnakoli mešanica človeka in živali, kakršenkoli človeško-živalski stvor, ustvarjen po opisanem postopku naša intelektualna last. Gre za precedens. Tehnično obstajajo tudi druge himre: z genetskim inženirstvom so mišim, zajcem, ovcam, kravam vsajali človeške gene. Tako so proizvajali laktoferin (ki vzpodbuja imunski sistem). Te živali so patentirane. Običajno nosijo le enega ali nekaj človeških genov. 
Jeremy Rifkin pa pravi, da je napočil čas, da gremo do konca. Prave himere, ki bi bile 30 do 40 % ljudje, bi še vedno bile last podjetij. In kje se začno ustavne pravice? Ali lahko ustvarjamo nove podvrste in ali so te intelektualna last ali ne? 
X.Y. 

home