Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Pravkar izšla dela:
Richard Goldstein:
HOMO KONZERVE

Nataša Sukič:
DESPERADOSTI IN NOMADI

Sarah Schulman:

ZAKAJ NISEM REVOLUCIONARKA?
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

EQUAL CITIZENSHIP
The final document from the seminar of lesbian NGOs from former Yugoslavia

The seminar "Equal Citizenship", a meting of lesbian NGOs from the states and regions of former Republic of Yugoslavia, was held in Ljubljana, Slovenia from September 12 to 14, 2002. The meeting gathered 40 representatives of lesbian NGOs and individual activists from Croatia, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia and Slovenia. The main goal of the seminar was an exchange of information, experience and knowledge among lesbian activists, a development of joint working strategies for the future, and an examination of realization of the working platform adopted at the previous meeting in Rovinj in 2001.
(Beri več)

NAZAJ NA NOVICE


Vrni v seznam

Državna tožilka Marjeta Perat Vlaj je zavrnila obtožnico proti dr. Janezu Ruglju, ki jo je vložilo društvo ŠKUC. Zavržba ovadbe je konkretni dokaz o zgolj deklarativni začiti človekovih pravic v Sloveniji.

Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Slovenska cesta 41
1000 LJUBLJANA

Opr. št.: Kt (0) 4982/O1-VL-3-mš
Dne: 4.3.2002

Na podlagi 1. odstavka 161. člena ZKP izdajam naslednji

sklep:

Kazensko ovadbo ovaditelja Branimirja Mozetiča, ki jo je, v imenu
društva Škuc, po Odvetniški družbi Čeferin, podal zoper dr.
Janeza Ruglja, zaradi kaznivega dejanja zbujanja narodnostnega, rasnega ali
verskega sovraštva, razdora ali nastrpnosti po 1.
odstavku 300. člena KZ

zavržem

iz razloga po l. odstavku 161. člena ZKP, ker ni podan utemeljen sum, da
bi osumljenec storil naznanjeno kaznivo dejanje.

Obrazložitev:

Zoper osumljenca je bila vložena kazenska ovadba, v kateri ovaditelj citira izjave dr.Janeza Ruglja, ki so povzete iz intervjuja z naslovom "Pogovori", novinarja Miroslave Slane Mirosa, objavljenega v reviji Sodobnost 2001, na straneh 1064 do 1085. V svojih izjavah naj bi osumljenec javno in neposredno žalil ženske, invalide, upokojence, umetnike, homoseksualce, muslimane, bolnike in pripadnike ostalih družbenih manjšin. S svojimi izjavami naj bi razpihoval nestrpnost do žensk, homoseksualcev, lezbijk, saj jih imenuje s slabšalnimi izrazi in prikazuje kot izmeček družbe. S svojimi izjavami naj bi izpolnil vse znake omenjenega kaznivega dejanja po l. odstavku 300. člena KZ.

Kaznivo dejanje zbujanja narodnostnega, rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, za katero je zagrožena kazen do dveh let zapora, stori, kdor izziva ali razpihuje narodnostno, rasno ali versko sovraštvo, razdor ali nestrpnost, širi ideje o več vrednosti ene rase nad drugo.

Dejanja storilca, ki stori to kaznivo dejanje, morajo objektivno in subjektivno pomeniti povzročanje ali razpihovanje sovraštva do določenih kategorij ljudi. To pomeni, da morajo biti ravnanja takšne narave, da izzovejo oziroma povzročijo sovraštvo ali razdor. V ravnanju storilca pa mora biti podan tudi naklep. Storilec mora dejanja storiti prav z namenom, da povzroči takšne posledice.

V danem primeru je dr. Janez Rugelj v pogovoru z novinarjem odgovarjal na zastavljena vprašanja in izražal (za večino ljudi zagotovo nesprejemljiva) mnenja in zavzemal stališča. Ta so bila za določene skupine ljudi zanesljivo tudi žaljiva. V ravnanju Janeza Ruglja so tako lahko podani znaki kaznivega dejanja razžalitve po 169. členu KZ oziroma sorodnih dejanj, iz poglavja kaznivih dejanj zoper čast in dobro ime, ki pa so pregonljiva na zasebno tožbo. Izražanje mnenja v intervjuju pa ne pomeni zbujanja in razpihovanja sovraštva ali razdora, saj ustava vsakemu zagotavlja pravico do svobodnega izražanja misli, govora in javnega nastopanja.

Ker torej v ravnanju Janeza Ruglja niso podani subjektivni in objektivni znaki kaznivega dejanja zbujanja narodnostnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti, je bilo potrebno kazensko ovadbo iz tega razloga zavreči.

Pravni pouk: Obveščam vas, da lahko, če se z odločitvijo ne strinjate, v roku 8 dni po prejemu tega obvestila sami začnete kazenski pregon in sicer tako, da v ta namen vložite obtožni predlog pri Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Marjeta PERAT VLAJ
okrožna državna tožilka


Vrni v seznam
Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE