domov


Lesbo: politična, kulturna in
socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka.
Pravkar izšla dela:
Joan Nestle
PREPOVEDANA DEŽELA
Nina Dragičević
SLAVNE NEZNANE
Nataša Sukič
PIKNIK
Petra Hrovatin
POLETNI VOLKOVI
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

ZGODOVINA AKTIVIZMA ZA LEGALIZACIJO GEJEVSKIH IN LEZBIČNIH PARTNERSKIH ZVEZ V SLOVENIJI
(PDF)

RAZISKAVA MED LEZBIČNO, GEJEVSKO, BISEKSUALNO IN TRANSEKSUALNO POPULACIJO O ODNOSU DO NOVEGA DRUŽINSKEGA ZAKONA
(PDF)

DVAJSET LET GEJEVSKEGA IN LEZBIČNEGA GIBANJA
(uvod | bilten v pdf formatu)

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA literature z lezbično in gejevsko tematiko
(kratka predstavitev | projekt)

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI
(kratka predstavitev | projekt - tekstovni del)
porocilo v pdf obliki
| separat in pdf file (first nine pages in Slovene)DVAJSET LET GEJEVSKEGA IN LEZBIČNEGA GIBANJA
UVOD: Nataša Velikonja

Strani, ki so pred vami, nizajo dogodke, ki so obeležili obdobje gejevskega in lezbičnega aktivizma od leta 1984 do 2004. Ta niz, ta preplet zgodb mnogih, ljudi in skupnosti, let in obdobij, brezdomstva in prostorov, diaspor in scen, muzike in manifestov, festivalov in demonstracij, užitka in ponosa, načrtov in akcij, upornosti in odpornosti, ni končan in razlogov, da ga nadaljujemo, je nešteto.

V dveh desetletjih sta se na tem prostoru zvrstili dve državi, tretja je pred vrati. Aktivistični boj proti družbenemu, političnemu, kulturnemu ali ekonomskemu izključevanju gejev in lezbijk, ki se je začel leta 1984 s prvim Magnus festivalom ter se nadaljeval skozi dvajset let projektov in politik, teče dalje. Vprašanje je, ali se sploh lahko konča - ali je pač bolje reči, da se prakse izključevanja zgolj prestavljajo po neskončni krivulji vsakokratnih prioritet aktualnega sistema. Naša naloga je, da jih znamo razbirati in se z njimi spopadati.

Po dveh desetletjih obstajajo možnosti, zaradi katerih smo, kot geji in lezbijke, sposobni razbirati kvaliteto našega osebnega življenja in našega družbenega stanja. Obstaja misel, tako pomembna tudi za geje in lezbijke, da pogum in drznost ne vodita nujno k samo-uničenju. Obstajajo prostori srečevanja, poti komunikacije, obstajajo znanje, knjige, revije, informacije. Obstaja zavest o nezadostnosti zvijačnih ponudb, ki nam jih ponujajo oblast, mediji, institucije družbe, da bi z njimi omehčali svojo homofobno podobo. Obstaja naš ugovor in obstajajo naše zahteve. To, kar veste, kar živite, je pomembna zgodba. Takšna uporna desetletja bodo vedno potrebna.
Bilten v pdf formatu


IZBRANA BIBLIOGRAFIJA literature z lezbično in gejevsko tematiko
Zbrala: Nataša Velikonja
Zbirka Lezbična knjižnica, 2000
Izsek iz uvoda:
Bibliografija literature z lezbično in gejevsko tematiko je delo v nastajanju. Hitri pogled v gradivo, ki se je v slovenskem jeziku zbiralo v 20. stoletju, skuša ponujati orientacijska mesta in z njimi olajšati raziskovalne napore in želje, ki pri ambicijah in kapricah sedanjosti ne spregledujejo preteklosti ali pozabljajo prihodnosti.
Izbor se končuje z oktobrom 2000.
VSEBINA

POROČILO: ANKETA O DISKRIMINACIJI NA OSNOVI SPOLNE USMERJENOSTI

Koordinatorica raziskave je bila Tatjana Greif, ankete je statistično obdelala Varianta d.o.o. (zanjo Tomaž Bergoč), pričujočo analizo pa je spisala Nataša Velikonja.
Založila ŠKUC LL, junij 2001
Izsek iz uvoda:
Anketo “O diskriminaciji na osnovi spolne usmerjenosti” sta pripravili lezbična sekcija ŠKUC-LL in ILGA-Europe (zanju Tatjana Greif). Anketa je del mednarodne raziskave, ki je potekala istočasno na Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Njen namen je bil zbiranje podatkov o vrstah in obsegu diskriminacije gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev. Rezultati raziskave so namenjeni vladi in državnemu zboru RS, Evropski Komisiji ter medijem, s ciljem opozoriti pristojne politične organe na kršitve pravic istospolno usmerjenih v kontekstu širitve Evropske unije. Razikava je tudi osnova poročila, namenjenega Evropskemu parlamentu ter Direktoratu za širitev Evropske unije.
VSEBINA - tekstovni del

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE