Lesbo: politična, kulturna in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Izšla je nova številka.
Izšlo je delo
Lillian Faderman
"Več kot ljubezen moških: Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti".
Beri več
Bibliografija literature in
gradiva z lezbično in gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja. Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.

Vrni v seznam zadetkov.

IZBRANA BIBLIOGRAFIJA
LITERATURE Z LEZBIČNO IN GEJEVSKO TEMATIKO

DESETA | DVAJSETA | TRIDESETA | ŠTIRIDESETA | PETDESETA |
ŠESTDESETA
| SEDEMDESETA |


Ostala vsebina:
OSEMDESETA
| DEVETDESETA | 2000

DESETA
- 1904: Cankar, Ivan, HIŠA MARIJE POMOČNICE, L. Schwentner, Ljubljana.
- 1906: Poljanec, Ljudmila, POEZIJE, L. Schwentner, Ljubljana.
- 1919: MODERNA FRANCOSKA LIRIKA (ured. in prev. Anton Debeljak), Omladina, Ljubljana.DVAJSETA

- 1921: Omega, "Paragraf 126 in 127 KZ"; NJIVA, št. 15-16, 1/1921, Ljubljana.
- 1923: Platon, SOKRATOV ZAGOVOR (prevod Anton Sovre), Družba sv. Mohorja.
- 1925: Grum, Slavko, "Vrata"; JUTRO, št. 224, 6/1925, Ljubljana.
- 1926: Podlesnik, Ivan (Vindex), HOMOSEKSUALNOST, samozaložba, Ljubljana.
- 1929: Sovre, Anton, "Snopec Sapfine lirike"; DOM IN SVET, št. 10, 42/1929, Ljubljana.

Vrni na vrhTRIDESETA

- 1930: Grum, Slavko, "Lastni portret"; LJUBLJANSKI ZVON, št. 5, 50/1930, Ljubljana.
- 1933: Bradač, Fran, SAPFINA EROTIKA, Klasična seminar, Ljubljana.
- 1936: Weininger, Otto, SPOL IN ZNAČAJ (prevod Filip Kalan), Modra ptica, Ljubljana.
- 1937: Oertringen, Van, PROTINARAVNA ČUD (prevod dr. S.K.), Argo, Ljubljana.
- 1938: Bartol, Vladimir, ALAMUT, Modra ptica, Ljubljana.
- 1938: Novšak, France, DEČKI, Ljubljana.
- 1939: Sovre, Anton, STARI GRKI, s.n.] Celje.


ŠTIRIDESETA

- 1945: Buonarroti, Michelangelo, SONETI (prevod Alojz Gradnik), Narodna tiskarna, Ljubljana.
- 1946: Lucianus, SATIRE (prevod Anton Sovre), DZS, Ljubljana.
- 1946: Trstenjak, Anton, PASTORALNA PSIHOLOGIJA, Družba Sv. Mohorja.

Vrni na vrhPETDESETA
- 1953: Balzac, Honore de, BLIŠČ IN BEDA KURTIZAN (prevod Vladimir Levstik), DZS, Ljubljana.


ŠESTDESETA
- 1960: Platon, SIMPOSION IN GORGIAS (prevod Anton Sovre), SM, Ljubljana.
- 1960: Wilde, Oscar, JETNIŠKA BALADA IZ READINGA (prevod Josip Vidmar),
DZS, Ljubljana.
- 1961: Kralj, Vladimir, MOŽ, KI JE STRIGEL Z UŠESI, MK, Ljubljana.
- 1962: Malaparte, Curzio, KOŽA (prevod Ciril Zlobec/Veronika Zlobec);
DZS, Ljubljana.
- 1962: Mrak, Ivan, BEG IZ PEKLA, Golnik.
- 1962: Zidar, Pavle, SOHA Z OLTARJA DOMOVINE, CZ, Ljubljana.
- 1962: Zola, Emile, NANA (prevod Ivan Skušek), DZS, Ljubljana.
- 1963: EP O GILGAMEŠU (prevod Mirko Avsenak), MK, Ljubljana.
- 1965: Gide, Andre, VATIKANSKE JEČE (prevod Anton Ocvirk), CZ, Ljubljana.
- 1965: Wilde, Oscar, SLIKA DORIANA GRAYA (prevod Rapa Šuklje), CZ, Ljubljana.
- 1965: Woolf, Virginia, GOSPA DALLOWAY (prevod Jože Udovič), CZ, Ljubljana.
- 1966: Alighieri, Dante, BOŽANSKA KOMEDIJA (prevod Andrej Capuder),
MK, Ljubljana.
- 1966: Bavcon, Ljubo, SEKSUALNE DEVIACIJE, RSS, Ljubljana.
- 1967: Platon, APOLOGIJA/KRITON (prevod Anton Sovre), MK, Ljubljana.
- 1968: Balzac, Honore de, OČE GORIOT (prevod Oton Župančič), CZ, Ljubljana.
- 1969: Baldwin, James, DRUGA DEŽELA (prevod Milka Mirtič-Saje), ZO, Maribor.
- 1969: Plato, FAIDROS (prevod Fran Bradač), ZO, Maribor.
- 1969: Bavcon, Ljubo et al., SOCIALNA PATOLOGIJA, MK, Ljubljana.

Vrni na vrhSEDEMDESETA
- 1970: Cleland, John, FANNY HILL (prevod Boris Verbič), Lipa, Koper.
- 1970: Jovanovič, Dušan, ZNAMKE, NAKAR ŠE EMILIJA.
- 1971: Kraigher, Nada, MAJA, Prešernova družba, Ljubljana.
- 1971: Mišima, Jukio, PO BANKETU, DZS, Ljubljana.
- 1971: Musil, Robert, ZABLODE GOJENCA TÖRLESSA (prevod Darko Dolinar),
CZ, Ljubljana.
- 1971: Proust, Marcel, V SWANNOVEM SVETU (prevod Radojka Vrančič),
CZ, Ljubljana.
- 1971: Sapfo, LIRIKA (prevod Anton Sovre/Kajetan Gantar), MK, Ljubljana.
- 1971: Šeligo, Rudi, ALI NAJ TE Z LISTJEM POSUJEM, ZO, Maribor.
- 1972: Sartre, Jean-Paul, MUKE/ZAPRTA VRATA (prevod Draga Ahačič),
MK, Ljubljana.
- 1972: Strniša, Gregor, LJUDOŽERCI, ZO, Maribor.
- 1972: Švabič, Marko, SONCE SONCE SONCE.
- 1973: Mann, Thomas, TRI NOVELE/SMRT V BENETKAH (prevod Herbert Grün/Darko Dolinar), MK, Ljubljana.
- 1973: Petronij, SATIRICON (prevod Primož Simoniti), CZ, Ljubljana.
- 1973: Šav, Vlado, ŽEJA.
- 1974: Charriere, Henri, METULJ (prevod Branko Madžarevič), DZS, Ljubljana.
- 1974: Maraini, Dacia, SPOMINI MALOPRIDNICE (prevod Evelina Umek),
ZO, Maribor.
- 1974: Woolf, Virginia, ORLANDO (prevod Maila Golob), MK, Ljubljana.
- 1976: Mal, Vitan, ZA METULJEM ŠE ROK, RTV, Ljubljana.
- 1976: Shakespeare, William, SONETI (prevod Janez Menart), CZ, Ljubljana.
- 1976: Zidar, Pavle, DOLENJSKI HAMLET, Lipa, Koper.
- 1977: Baldwin, James, ŠEPET NEŽNE ULICE (prevod Seta Oblak), ZO, Maribor.
- 1977: Baudelaire, Charles, ROŽE ZLA, MK, Ljubljana.
- 1977: Capuder, Andrej, MALI CVET, SM, Ljubljana.
- 1977: Heliodor, ETIOPSKE ZGODBE (prevod P. Simoniti), CZ, Ljubljana.
- 1977: Mrak, Ivan, IGRE SVETA, MK, Ljubljana.
- 1977: Zorman, Ivo, STRIC BENJAMIN, DZS, Ljubljana.
- 1978: Mihelič, Mira, TUJEC V EMONI, CZ, Ljubljana.
- 1978: Tomori, Martina/Ziherl, Slavko (ur.), PSIHIATRIJA, DDU Univerzum, Ljubljana.
- 1979: Hesse, Herman, NARCIS IN ZLATOUST (prevod Franc Šrimpf), ZO, Maribor.
- 1979: Kleč, Milan, NAD DEČKI SIJE SONCE, ZO, Maribor.
- 1979: Petan, Žarko, NEBO NA KVADRATE, CZ, Ljubljana.

Sedemdeseta - revialne objave:
- 1971: Žagar, Primož, "Pogovor s homoseksualcem"; PROBLEMI 108/december.
- 1972: Žagar, Primož, "Drugi del dolgega pogovora s homoseksualcem"; PROBLEMI 111-112/marec-april.
- 1974: Ojnik, Stanislav, "Cerkveno sodna praksa"; BOGOSLOVNI VESTNIK 1.
- 1979: Rajhman, Jože, "Problem homoseksualnosti v moderni družbi";
ZNAMENJA 3.

Vrni na vrh
Vrni v seznam zadetkov


IZBRANA BIBLIOGRAFIJA literature z lezbično in gejevsko tematiko
Zbrala: Nataša Velikonja
Zbirka Lezbična knjižnica, 2000

Izsek iz uvoda:

Bibliografija literature z lezbično in gejevsko tematiko je delo v nastajanju. Hitri pogled v gradivo, ki se je v slovenskem jeziku zbiralo v 20. stoletju, skuša ponujati o<rientacijska mesta in z njimi olajšati raziskovalne napore in želje, ki pri ambicijah in kapricah sedanjosti ne spregledujejo preteklosti ali pozabljajo prihodnosti.

Izbor se končuje z oktobrom 2000.
Celotni uvod
Vrni v seznam zadetkov

Vrni na vrh
NAZAJ NA NOVICE