Projekt odziv na hiv

Projekt potrebujemo, ker je pri nas večina okuženih s hivom moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Njihovo število raste. Med zdravstvenimi delavci je premalo specifičnih znanj o hivu in MSM. Cilj projekta je zmanjšanje/preprečitev širjenja bolezni, povezanih z življenjskim slogom (hiv/ostale spolno prenosljive okužbe-SPO).

S projektom bomo:

  • vzpostavili/izvajali celovit program promocije varne spolnosti in testiranja na hiv v skupnosti, izven zdravstvenih institucij
  • povečali število usposobljenih strokovnjakov za hiv/MSM (45)

To bomo dosegli:

  • s celovito, inovativno komunikacijsko kampanjo (novi mediji, novo terensko delo, nove možnosti testiranja, multidisciplinarna raziskava dinamik okužbe, refleksija učinkovitosti)
  • z izobraževanjem za različne profile strok.

Največ bodo pridobili MSM (mladi, starejši, s podeželja) in strokovnjaki. Norveški partner dodaja pomembne izkušnje s hivom in MSM, ki si jih bomo izmenjali na bilateralnih študijskih obiskih/simpoziju. Skupaj bomo evalvirali dejavnosti in jih nadgrajevali.

Ta priloga je nastala s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino tega dokumenta je odgovorno izključno Društvo ŠKUC in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca programa Norveškega finančnega mehanizma.

Projekt ODZIV NA HIV je podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma. Nosilec projekta je Društvo informacijski center Legebitra, partnerji v projektu pa so: Društvo ŠKUC – sekcija Magnus, Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana in Helseutvalget for bedre homohelse.