Pravkar izšla dela:
Nataša Velikonja
LEZBIČNI BAR
Tatjana Greif
SKOZI RAZBITO STEKLO
Renée Vivien
PRIKAZALA SE MI JE ŽENSKA
Lesbo: politična, kulturna
in socialna revija.
Izhaja od leta 1997 in je nepridobitnega značaja.

Zadnja številka 21/22
Roza Alarm

raznolikost


STOP NASILJU

Bibliografija literature
in gradiva z lezbično in
gejevsko tematiko, ki se v slovenskem jeziku zbira od začetka 20. stoletja.
Seznam materiala je v delu in stalnem dograjevanju.
ILGA - Europe
ŠKUC
Balkan Lesbian Connections
ACT UP PARIS
Kontra
Salome
Open
MSG (monospolno gledališče) sestavljata Irena Duša in
Nataša Jereb.
Raziskujeta področje
monospolnega gledališča
s poudarkom na dialogu in
besedni improvizaciji.

Zadnja predstava:
TEGA TI NISEM JAZ POVEDALA
(beri več)

29. 3. 2012

Izjava ŠKUC-LL ob referendumu o Družinskem zakoniku

Sekcija ŠKUC-LL izraža ogorčenje nad dejstvom, da zaradi referendumske odločitve status istospolnih partnerskih zvez in družin v Sloveniji v bodoče ostaja pravno neurejen, istospolni pari z otroki pa izven zakona in diskriminirani.

Referendum je istospolnim parom in družinam zanikal, odrekel in odvzel že priznane pravice, ki izhajajo iz Družinskega zakonika, ki je bil sprejet 16. junija 2011.

Z gledišča celotne volilne baze je takšno negativno odločitev sprejelo le 16 odstotkov volivcev, nasprotnikov Družinskega zakonika. Zato upravičeno dvomimo v legitimnost te odločitve. Dejstvo, da lahko zgolj 16 odstotkov volilne baze odreče in odvzame pravice neki družbeni manjšini, se nam zdi šokantno.

Če bi Slovenija imela volilni prag, kakor ga poznajo razvite demokracije, referendumska odločitev ob tako deficitarni volilni udeležbi, kakšna je bila 25. marca, ne bi bila veljavna.

Ta, na videz demokratična odločitev, ki je istospolne pare, družine in otroke pahnila v neenakopraven in diskriminatoren položaj, je posledica dolgoletnega pomanjkanja odločne drže in politične volje oblasti ter gonje cerkvenih lož proti LGBT. Uzakonjena diskriminacija je v prvi vrsti posledica odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki je referendum o človekovih pravicah dopustilo.

Smatramo, da je zanikanje in odrekanje enakih pravic za vse družine in vse otroke necivilizirano, neetično in nehumano dejanje. Človekove pravice so univerzalne in nedeljive, zato odrekanje pravic enemu, pomeni odrekanje pravic vsem in vsakomur.

Slovenija bi lahko bila prva izmed bivših socialističnih držav, ki zagotavlja partnersko enakost in enakost družin, tako pa daje slab zgled celotni regiji in meče slabo luč na Slovenijo kot članico evropske skupnosti.

----------

Izjava ŠKUC-LL ob vložitvi podpisov za referendum o Družinskem zakoniku

V Sekciji ŠKUC-LL obžalujemo današnjo predajo podpisov Civilne iniciative za pravice otrok za izvedbo referenduma o Družinskem zakoniku.

Napovedani referendum o Družinskem zakoniku se bo zgodil z namenom odvzetja, izničenja in ukinitve že uzakonjenih pravic za istospolne družine. Državni zbor Republike Slovenije je 16. junija 2011 sprejel Družinski zakonik, ki priznava določene pravice istospolnih parov in družin. Te, z demokratičnimi mehanizmi odločanja zasnovane in sprejete zakonske pridobitve se z zahtevo po referendumu skušajo ukiniti.

Pobudniki referenduma se aktivno zavzemajo za diskriminacijo otrok v istospolnih družinah in nepriznavanje njihovih pravic ter slovenski družbi vsiljujejo cerkvene moralne norme.

Zahteva za referendumsko odločanje o Družinskem zakoniku, s ciljem nepriznavanja pravic otrok v istospolnih družinah, je odraz erozije ustavne demokracije in triumf klerikalizma.

Namera za odvzem že pridobljenih in že uzakonjenih pravic ter ukinjanje pravic manjšin je nerazumen, neetičen in nedemokratičen manever, ki je tudi posledica odločitve Ustavnega sodišča, ki ni uspelo ubraniti ustavnih vrednot in človekovih pravic manjšin, in dolgoletnega popuščanja političnih akterjev, ki so klonili pred pritiski konzervativne javnosti na račun zmanjševanja in odrekanja človekovih pravic manjšin.

V Sekciji ŠKUC-LL se bomo še naprej zavzemali za pravno zaščito in enake pravice vseh otrok in vseh družin in partnerskih skupnosti ne glede na spol in spolno usmerjenost.

----------

URADNA IZJAVA

ZBORNICE KLINIČNIH PSIHOLOGOV SLOVENIJE, ZDRUŽENJA PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE IN KATEDRE ZA RAZVOJNO PSIHOLOGIJO FILOZOFSKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

O SPORNIH NAVEDBAH ZAGOVORNIKOV REFERENDUMA
PROTI DRUŽINSKEMU ZAKONIKU

Zbornica kliničnih psihologov Slovenije, Združenje psihoterapevtov Slovenije in Katedra za razvojno psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ugotavljamo, da navedbe nekaterih zagovornikov referenduma proti Družinskemu zakoniku, ki se sklicujejo na psihološko stroko in psihoterapijo, ne držijo. Sklicevanju na psihološko in psihoterapevtsko stroko pri poskusih omejevanja pravic otrokom, ki ne živijo v klasični družinski skupnosti, še posebej tistim, ki živijo v družinah z istospolno usmerjenima staršema, odločno nasprotujemo. Poudarjamo, da empirične psihološke raziskave dosledno potrjujejo, da se otroci, ki odraščajo v družinah s staršema istega spola v psihološkem funkcioniranju, spoznavnih sposobnostih in socialnih odnosih z vrstniki in odraslimi ne razlikujejo od otrok, ki odraščajo v družinah s staršema različnega spola; prav tako pri obeh skupinah otrok enako poteka razvoj spolne identitete, spolne vloge in spolne usmerjenosti.

Sestava družine - npr. število družinskih članov, njihov spol in spolna usmerjenost - nima pomembnega vpliva na otrokov razvoj. Enako učinkovito kot v tradicionalni družini lahko pogoje za zdrav razvoj otroku zagotavljajo tudi strukturno drugačne družine - družine z enim staršem, dopolnjene družine, razširjene družine, družine z istospolno usmerjenima staršema in druge.

Ključni za otrokov razvoj so procesi v družini kot so kakovost starševstva in vzgojni slog, kakovost odnosov in zadovoljstvo z odnosi, medsebojna navezanost in podpora, sodelovanje in harmonija med staršema ter psihosocialno blagostanje staršev. Na otrokov razvoj ugodno vpliva odsotnost konfliktov v družini, medsebojno sodelovanje, zaupanje, povezanost, toplina, varnost in skrb. Pomembna je tudi podpora širše socialne mreže.

Izsledki različnih empiričnih psiholoških raziskav, izvedenih v zadnjih štiridesetih letih v ZDA, Avstraliji, Veliki Britaniji, Nemčiji in drugih evropskih državah, dosledno ugotavljajo, da se družine z istospolno usmerjenima staršema in družine s staršema različnega spola ter otroci, ki v njih odraščajo, ne razlikujejo v psiholoških značilnostih, socialni prilagojenosti in duševnem zdravju. Starši iz enih in drugih družin se med seboj ne razlikujejo v čustvenih značilnostih, starševskih spretnostih ali prepričanjih, oboji imajo običajno pozitiven odnos s svojimi otroki. Prav tako se otroci iz obeh skupin med seboj ne razlikujejo v telesnem in gibalnem razvoju ter spoznavnih sposobnostih, učni uspešnosti, psihosocialni prilagojenosti, samopodobi, moralnosti in spolnem vedenju. V primerjavi z vrstniki, ki živijo v družini s staršema različnega spola, se pri otrocih iz družin z istospolno usmerjenima staršema ne pojavljajo pogosteje duševne motnje, zloraba prepovedanih drog ali vedenjske motnje ter težave v odnosih z vrstniki. Razvoj spolne identitete, spolne vloge in spolne usmerjenosti poteka pri obeh skupinah otrok enako; za otroke z istospolno usmerjenima staršema ne obstaja večja verjetnost, da bi bili istospolno usmerjeni ali imeli težave spolno identiteto kot za otroke, ki živijo v družinah s staršema različnega spola.

Za otrokov razvoj je ključna toplina in ljubezen najmanj ene odrasle osebe, na katero se lahko otrok naveže in ki se tudi sama naveže na otroka, prepoznava otrokove potrebe in se nanje ustrezno odziva. Pomembno je, kako se ta oseba prilagaja na spremembe v otrokovih potrebah po bližini in navezanosti ter podpori pri osamosvajanju in navezovanju na druge pomembne odrasle in vstopanju v vrstniške prijateljske in kasneje partnerske odnose. Zmožnost za tovrsten odnos ni pogojena s spolom starša ali njegovo spolno orientacijo. Prav tako, kot kažeta kliničnopsihološka in psihoterapevtska klinična praksa, življenje v družini s staršema različnega spola samo po sebi ne prinaša zagotovila, da bo otrok živel v primernem družinskem okolju in da bosta starša zmogla slediti njegovim razvojnim potrebam.

Opozarjamo, da morajo imeti vsi otroci zagotovljene pravice, ki jim omogočajo enako stopnjo varnosti, stalnosti in skrbi staršev. Skrajna izključevalna stališča pobudnikov in zagovornikov referenduma o Družinskem zakoniku so za starše in otroke iz družin, ki zaradi različnih razlogov niso sestavljene iz očeta in matere, škodljiva in obremenjujoča. Poleg tega vzpodbujajo družbeno klimo, ki neugodno vpliva na procese znotraj teh družin.
Podpisniki ocenjujemo, da je nujno uveljavljanje zakonske ureditve, ki vsem otrokom v Sloveniji, ne glede na to, v kakšni obliki družine živijo, zagotavlja enake pravice. Enako se do tega vprašanja opredeljujejo ugledna tuja strokovna združenja.

asist. dr. Jana Kodrič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica strokovnega sveta Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

asist. mag. Sana Čoderl, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica Zbornice kliničnih psihologov Slovenije

dr. Janez Rojšek, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednik strokovnega sveta Združenja psihoterapevtov Slovenije

Milena Srpak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
predsednica Združenja psihoterapevtov Slovenije

red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, univ. dipl. psih.
vodja Katedre za razvojno psihologijo, Oddelek za psihologijo,
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

mag. Dubravka Trampuž, dr. med., spec. psihiatrinja,
direktorica Inštituta za sistemsko in družinsko psihoterapijo v Ljubljani


11. 6. 2011

Govor dr. Tatjane Greif na Paradi ponosa v Splitu

Dragi prijatelji,

danas se u prekrasnom gradu Splitu održava prva parada ponosa, prva javna manifestacija za prava seksualnih i rodnih manjina.

U Slovenji, odakle dolazim, ove godine slavimo 11. godišnjicu parade; ponosna i sretna sam, da sam danas svjedokinja kako se Split pridružuje u paradnu povorku naše regije.

Srž demokratskog društva je u slobodi svakog pojedinca. Ne u diktaturi večine, več u jednakim pravima i glasovima manjina - da ih se čuje i poštuje.

Temeljne slobode možda izgledaju jednostavno, a u stvarnom životu su često teško ostvarljive.

Parada ponosa je daleko više od običnog okupljanja i marširanja. Ona je globalni simbol vizibiliteta LGBT zajednice, simbol zrelosti i spremnosti na javne zahtjeve jednakih prava.

Ono što je tiho i nevidljivo, ne postoji, a onaj koji ne postoji, ne može tražiti nikakva prava.

Ovom prilikom žeilm čestitati GLBT zajednici, i aktivistima i aktivisticama u Hrvatskoj izraziti iskrenu podršku za taj hrabri poduhvat.

Želim zahvaliti svima, koji su pripomogli, da danas zajedno slavimo taj korak bliže idealima međusobnog poštovanja i jednakih prva za sve.

Neka ptice duginih boja danas lete visoko!

----------

Govor Urške Sterle na letošnji, enajsti Paradi ponosa, ki je potekala 4. junija 2011 v Ljubljani

Sedemindvajset let mineva, odkar nam ni potrebno sredi noči na televiziji loviti tistih redkih filmov, ki ne smešijo homoseksualnosti, pač pa lahko v družbi prijateljev na Festivalu gejevskega in lezbičnega filma gledamo homoseksualne filme, sedemindvajset let, odkar nam ni potrebno v knjigah med vrsticami razbirati homoseksualne želje, ker lahko beremo knjige javno razkritih, ne samo tujih, pač pa tudi domačih avtoric in avtorjev, ki jih objavljata gejevski in lezbični založbi.

Očitke, da je parada ponosa ali pa katerikoli drug dogodek, povezan z geji in lezbijkami, samopromocija in zgolj zbujanje pozornosti, lahko z lahkoto zavrnemo, dokazi za to, koliko medijskega prostora nam je bilo brez tovrstnih dogodkov namenjeno in na kakšen način se je homoseksualnost tematizirala, pa ležijo v medijskem arhivu Lezbične knjižnice – ene izmed redkih še delujočih knjižnic v Evropi, specializiranih za študije spola in seksualnosti ter beleženje gejevske in lezbične zgodovine.

Prav tako je natančno popisana, zabeležena in arhivirana zgodovina političnih prizadevanj za zakonsko enakopravnost. Homofobni diskurz, ki trdi, da zahtevamo posebne pravice in ki se kot laž, ki jo dovoljkrat ponovimo, spreminja v resnico za naše homofobne sodržavljane, za svoje izkrivljanje realnosti ne more najti podlage v manifestih, zapisnikih, javnih pozivih, v zgodovinskih dokumentih torej, ki smo jih arhivirali v vseh teh letih organiziranega delovanja kot gibanje in kot skupnost.

Pravica do socialne in materialne varnosti, ki jo nudi sklenitev zakonske skupnosti, ni posebna pravica. Pravica do varnega in nediskriminatornega delovnega okolja ni posebna pravica. Pravica do fizične in čustvene varnosti ni posebna pravica. Pravica do izbire življenjskega sloga je neodtujljiva pravica slehernega posameznika in naloga države je, da mu zagotavlja možnosti za dostojanstven obstoj.

Prve zahteve po ureditvi zakonske zaščite gejev in lezbijk pred diskriminacijo so se pojavile takoj na začetku gibanja. Na popolno uzakonitev svojih pravic do socialne, fizične in čustvene varnosti čakamo sedemindvajset let.

Za nami je sedemindvajset let kulturnega in političnega delovanja, javnega delovanja in javnih dogodkov, na katere so vrata odprta vsem. Ni vam potrebno biti gej ali lezbijka, da si ogledate film s homoseksualno vsebino, kakor vam ni potrebno biti črnka, da preberete knjigo Angele Davis, ali Rom, da uživate ob romski glasbi, ali hendikepirani, da ugotovite, v koliko kulturnih institucij ali prostorov druženja zaradi svoje oviranosti ne boste imeli dostopa.

Na prvi paradi ponosa so bili naši podporniki in soborci iz vrst hendikepiranih, Afriškega centra, izbrisanih, gibanja za drugačno globalizacijo, anarhistov. To dejstvo omenjam, ker se je v času tako imenovane ekonomske krize potrebno vrniti k preprostemu političnemu konceptu. Imenuje se solidarnost.

Solidarnost je tisto, k čemur pozivamo naše sodržavljane in sodržavljanke, medtem ko v parlamentu poteka politično kockanje, ki nas je pripeljalo v situacijo, kjer so preživetvena vprašanja ranljive manjšine instrumentalizirana za nabiranje političnih glasov. Pozivamo vas, da spregledate farso, ki se odvija, da pogledate preko puhlic o biološkem determinizmu, moralni paniki in podobnih odvodih, ki depolitizirajo pomembna vprašanja, ki se tičejo napredka, varnosti in modernosti neke države. Pozivamo vas, da vržete pogled mimo tistih, ki na vse grlo vpijejo o posebnih pravicah, in za njihovimi praznimi besedami vidite nas, geje in lezbijke, in se odločite za najbolj politično dejanje v tem tekmovanju v kričanju – za solidarnost z vašimi sodržavljankami in sodržavljani.

Morda se zavedate, da v času krize in razrastu sovraštva vsakdo pride na vrsto. Morda si mislite, da čas za vas še ni prišel, ker niste ne lezbijka ne izbrisani ne Romkinja ne hendikepirani. Toda slabi časi ne prihajajo, slabi časi so že tu.

Živite v državi, kjer smo homoseksualci, Romi, migranti in druge ranljive skupine žrtve fizičnega in psihičnega nasilja. Kjer je tudi vaša zaposlitev in z njo povezana socialna varnost postala vprašljiva, ker vas je neobrzdani kapitalizem oropal dostopa do vseh tistih pravic, za katere so bila potrebna desetletja, da so se uzakonile. Živimo v državi, kjer se politične točke nabirajo na hrbtih najranljivejših skupin v družbi in kjer so vaši otroci ali pa njihovi prijatelji, vaši sodelavci, sorodniki in sosedje s sovražnim govorom zmanipulirani do te mere, da v času kulturnega dogodka, literarnega večera, zamaskirani s kamenjem in baklami v rokah napadejo gejem in lezbijkam prijazen lokal. Da naslednje leto vržejo vanj ne eno, pač pa več molotovk in ga popišejo s sovražnimi grafiti, seveda s slovničnimi napakami, kajti sovraštvo, nasilje in zatiranje ne potrebujejo slovnice, ne potrebujejo kulture in ne potrebujejo moderne civilizirane države, pač pa molk in apatijo, tiho odobravanje in pa seveda najbolj ploden humus – javni sovražni govor, ki jim daje dovoljenje in odvezo, da se v družbi razrastejo kot rak. Živite v državi, kjer nekaj čez peto uro zjutraj, pri belem dnevu, z betonskim podstavkom razbijejo okno edinega gejem in lezbijkam prijaznega lokala. Prostora, v katerem nekaj ur kasneje mavrični otroci, otroci istospolnih staršev, poslušajo pravljice ob razbiti šipi. To zagotovo ni usoda, ki bi jo kdorkoli želel zase ali za sočloveka.

Dolžnost gejevske in lezbične skupnosti je, da ne pustimo, da nas preglasi sovražni govor. V časih, ko se merila civiliziranosti in modernosti družbe nižajo, ko se državljanom in državljankam v glavo vtepa strah, da je zaradi golega preživetja potrebno držati jezik za zobmi in kjer se kot odvod za frustracije, ki jih proizvajata brezperspektivnost in izginjajoča socialna varnost, promovira nasilje nad socialno ranljivimi skupinami, je javno, artikulirano, politično delovanje bistveno ne samo za naše preživetje in preživetje naše skupnosti, pač pa je tudi družbeno odgovorno ravnanje.

Še zadnje besede gejevski in lezbični skupnosti – nikoli ne smemo postati apatične žrtve. Nikoli ne bomo prevzeli mentalitete žrtve, dokler se bomo zavedali, da je to tukaj naš prostor, da so to naše knjige, naši arhivi, naša zgodovina, naša kultura in da smo jih gradili, pisali in ustvarjali sedemindvajset let.


Za tiste, ki ste jih zamudili, in tiste, ki bi jih radi prebrali še enkrat.